Ordensregler for Varde Golf Klub

• Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet skal bæres synligt ved spil på banen.
• Anvisninger givet af banekontrol/service SKAL følges.
• Tidsbestilling SKAL respekteres.
• Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
• Det er spillerens pligt at udvise den fornødne omsorg for banen:

  • o Lægge turf på plads.
    o Rette nedslagsmærker op.
    o Rive i bunkers – hele riven placeres i bunkeren.
    o Ikke smide affald og cigaretskod.
    o Beskyt teestederne – benyt stierne til vogne/buggies.

• Der spilles i ”4 bold” tempo lørdage, søndage og helligdage.
• Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Hvis gruppen taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang (vinke igennem).
• Dette gælder også ved ” 4 bolds tempo i weekender” !
• Enlig spiller har ingen fortrinsret på banen.
• Der henstilles til, at man går ud i 4 bolde.
• Spiller man i 1 eller 2 bolde kan man i tidsrummet 8 til 14 blive slået sammen med andre af hensyn til spillets afvikling. Max 2 tider senere.
• Anbefalet spilletid for en ”4 bold” er 4,15 timer, der skal stadig vinkes igennem hvis gruppen taber et helt hul til gruppen foran.
• Vær klar til at slå, når det er din tur, og vink hurtigere bolde igennem.
• Det er ikke tilladt at starte på hul 10 lørdage, søndag og helligdage mellem kl. 0900 og 1800 og aldrig, hvis der er spillere på hul 9.
• Spillere der starter på hul 10 har ingen rettigheder.
• Hunde skal føres i snor og man ”rydder op” efter hunden, hvis uheld er ude.
• Sømmelig påklædning på anlægget. Se det ophængte ”Dresscode skilt” på opslagstavlen, samt definitionen på hjemmesiden.
• Golfbiler må ikke føres af personer under 18 år.
• På udslagsbanen SKAL måtterne benyttes. Dog må der slås fra græs på det afmærkede område.

Ved overtrædelse af klubbens ordensregler kan ordensudvalget skride ind og idømme:
Påtale, karantæne og i værste fald eksklusion fra klubben.

Varde, februar 2019