banen
arrow

Ordensregler for Varde Golf Klub

Gyldigt medlemsbevis/greenfeebillet skal bæres synligt ved spil på banen.
Anvisninger givet af banekontrol/service SKAL følges.
Tidsbestilling SKAL respekteres.
Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
Det er spillerens pligt at udvise den fornødne omsorg for banen:

Lægge turf på plads.
Rette nedslagsmærker op.
Rive i bunkers – hele riven placeres i bunkeren.
Ikke smide affald og cigaretskod.
Beskyt teestederne – benyt stierne til vogne/buggies.

Fortrinsret på banen bestemmes af gruppens spilletempo. Hvis gruppen taber et helt hul til gruppen foran, skal den invitere gruppen bagved til gennemgang (vinke igennem).
Ved søgning efter bold har gruppen pligt til, senest 1 min efter at søgningen er påbegyndt, at vinke en efterfølgende gruppe igennem.
Enlig spiller har ingen fortrinsret på banen.
Det henstilles til, at man går ud i 4 bolde.
Anbefalet spilletid for en ”4 bold” er 4 timer og 15 minutter, der skal stadig vinkes igennem hvis gruppen taber et helt hul til gruppen foran.
Der spilles i ”4 bold” tempo lørdage, søndage og helligdage.
Vær klar til at slå, når det er din tur, og vink hurtigere bolde igennem.
Det er ikke tilladt at starte på hul 10 lørdage, søndag og helligdage mellem kl. 0900 og 1800 og aldrig, hvis der er spillere på hul 9.
Spillere der starter på hul 10 har ingen rettigheder.
Hunde skal føres i snor og man ”rydder op” efter hunden, hvis uheld er ude.
Sømmelig påklædning på anlægget. Se det ophængte ”Dresscode skilt” på opslagstavlen.
Brug af metalspikes ikke tilladt.
Golfbiler må ikke føres af personer under 18 år.
På udslagsbanen SKAL måtterne benyttes. Dog må der slås på græs på det afmærkede område.

Ved overtrædelse af klubbens ordensregler kan ordensudvalget skride ind og idømme:
påtale, karantæne og i værste fald eksklusion fra klubben.

Varde, April 2012