De fleste golfspillere er opmærksomme på at det er farligt at opholde sig på en golfbane i tordenvejr; det er derfor vigtigt at overholde nogle få enkle regler, når tordenvejr nærmer sig, så risikoen for at komme til skade minimeres.
Et lyn dannes når der opstår store spændingsforskelle. Lynet søger at udligne disse spændingsforskelle under anvendelse af så lidt energi som muligt, og vil derfor normalt ramme de højeste punkter på jordoverfladen (master, tårne, høje træer). Lyn deler sig ofte, når det rammer jorden overflade, hvorfor lavere liggende områder også kan rammes af sekundære udladninger.
Danmark har i gennemsnit 10 dage om året med tordenvejr. Statistisk set rammes en golfbane af 1 – 2 lyn om året, men lokale forhold har stor indflydelse.

Regel 1:
Hvis der er mere end 5, men mindre end 10 sekunder mellem lyn og tordenskrald:
Søg straks læ i nærmeste større bygning (klubhus, greenkeepergård, eller lignende). Alternativt et lynsikret skur eller en bil (ikke en golfbil, da den ikke yder beskyttelse).

Regel 2:
Hvis der er mindre end 5 sekunder mellem lyn og tordenskrald, er lynet under 2 km væk og situationen er farlig:
Efterlad dit golfudstyr og søg straks laveste punkt i det nærmeste terræn (fx en bunker). Sæt dig med bøjede knæ og fødderne samlet tæt ind til kroppen. Hold hovedet nede og armene foldet om knæene. Hold nogle meters afstand til andre personer. Vent her indtil tordenvejret er drevet over.
Søg aldrig læ under store træer og læg dig ikke ned, da livsvigtige organer kommer tæt på jordoverfladen.

Disse simple regler giver ingen garanti, men overholder du dem, kan du med stor sandsynlighed spille din golfrunde færdig, når uvejret er drevet forbi.  

Husk, at den bedste sikring mod lynnedslag er at blive inde. Vejrudsigterne er efterhånden så gode, at man ikke bør være i tvivl, når der er tordenvejr på vej.