Midlertidig lokalregel/vinter regler.

Når en spillers bold ligger på en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og en putter ikke bruges til slaget, må bolden:

  • Løftes og placeres på og spilles fra en måtte eller lignende. Bolden må renses. Eller med oplæg indenfor et scorekort.
  • Det anbefales der bruges måtter.
  • Der kan spilles handicap tællende runder når der spilles til sommer green fra måtter.

Måtten skal placeres så tæt som muligt på boldens oprindelige position, og bolden skal placeres på måtten.

Hvis bolden ruller af måtten efter placering, skal spilleren forsøge at placere bolden igen. Hvis bolden fortsat ikke bliver på måtten, skal måtten flyttes til det nærmeste sted, ikke nærmere hullet, hvor bolden kan komme til at ligge stille.

Hvis spilleren tilfældigt flytter bolden på måtten, før slaget udføres, er der ingen straf, og bolden skal placeres igen på måtten.

Hvis en tee bruges til at sikre måtten på jorden, må bolden ikke placeres på tee’en.

Turnering og handicap udvalg