Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 

 

 

 

 

Formand

Dan B. Larsen

Tlf. 7522 5694
Mobil: 2631 7511
E-mail: dbl@dahllaw.dk

 

 

 

 

 

Næstformand

Kai B. Olsen

Mobil: 4081 8300
E-mail: kaibolsen@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

Kasserer

Johnny Dalgaard Bach

Mobil: 2120 4312
E-mail: mail@rebovision.dk

 

 

 

 

 

Formand for turneringsudvalg

Jens Sandal

Mobil: 4021 2447
E-mail: jensvsandal@gmail.com

 

 

 

 

 

Formand for begynderudvalg

Ove Blom Hansen

Tlf. 7522 0528
Mobil: 2222 2228
E-mail: blom@mail.dk

 

 

 

 

 

Formand for baneudvalg

Aage Siig Christensen

Tlf. 7522 0631
Mobil: 2168 3943
E-mail: aagesiig@gmail.com

 

 

 

 

 

Formand for juniorudvalg

Lars Jull
Mobil: 2230 5897
E-mail: lars.jull@turbopost.dk

 

 

 

 

 

Formand for sportsudvalg

Birthe Skrydstrup Kristensen

Mobil: 2639 6763
E-mail: birthe.skrydstrup.kristensen@dgi.dk