top4
arrow

Generelle turneringsbetingelser

Såfremt ikke andet fremgår af invitation/propositioner for en turnering gælder følgende almindelige turneringsbestemmelser:

Turneringer Hvis ikke andet er angivet i invitation/propositioner, er klubbens turneringer lukkede turneringer, forbeholdt medlemmer der har Varde Golf Klub som hjemmeklub.

For  juniorer gælder desuden, at de skal være fyldt  12 år, senest den 31. december i  kalenderåret, og max. må have SPH. 36.

Regler Alle turneringer spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte  golfregler, og de for banen gældende, af DGU godkendte, lokale regler. Der kræves EGA-hcp. for at kunne deltage i turneringer samt fuldgyldigt medlemskab af en golfklub.

Teesteder Med mindre andet er anført spilles fra 57 (herrer) og 51 (damer) tee.

Øvelse på banen I slagspilsturneringer, eller omspil i slagspil, må ingen spiller samme dag øve sig på banen, eller afprøve overfladen på nogen green på turneringsbanen.

Lukning af banen På turneringsdage, vil banens 1. tee blive lukket 1 time før første start, til og med 1 time efter sidste start. (Banelukning vil fremgå i Golfbox)

Tilmelding Tilmelding via Golfbox.

Tidsfrist Tilmeldingsfristens udløb: Se turneringsopslag/Golfbox.

Startliste Startliste opsættes: Se turneringsopslag/Golfbox.

Deltagerantal Bortset fra mesterskabsturneringer kræves der mindst 8 deltagere i en række for at turneringen afholdes. Max. antal deltagere i en turnering vil være 120.

Efteranmeldelse Efteranmeldelse accepteres ikke til hulspils- og mesterskabsturnering. I andre turneringer kan turneringsledelsen undtagelsesvis tillade efteranmeldelse.

Rækkeinddeling Hvis turneringen spilles i flere rækker er det turneringsudvalget der fastsætter inddelingen.

Afbud Evt. afbud skal meddeles så hurtigt som muligt direkte til turneringsudvalgsformanden eller turneringsledelsen. Turneringsudvalget kan idømme karantæne fra turneringer ved udeblivelse uden lovlig afbud. Afbud på grund af blandt andet vejrlig er ikke lovlig afbud. Ved afbud uden lovlig grund betales turneringsgebyr.

Gebyr / scorekort Turneringsgebyr betales, og scorekort afhentes, senest 15  min. før start.

For sen ankomst til start For sen ankomst til start vil medføre:

Inden for 5 min.: Hulspil: tab af første hul/Slagspil: 2 straffeslag.

Udover 5 min.:    Hulspil: tab af match/Slagspil: diskvalifikation

Afgørelse ved lige resultat I tilfælde af lige resultat afgøres placering med undtagelse af mesterskaber således. Hulspil:  Sudden death play off.  (Hul 10) Slagspil/Stableford:  Matematisk efter hul-indeks, lodtrækning

Max. spilletid I en 3-bold, må den maximale spilletid for 18 huller under normale forhold ikke overstige 4 timer og 15 min. Turneringsledelsen kan i modsat fald skride til sanktioner mod den/dem, som forårsager overskridelse af spilletid.

Spillerforpligtelse I slagspilsturneringer skal hver enkelt spiller omregne sin score på det enkelte hul, til stablefordpoints. Ved misligholdelse kan klubbens handicapudvalg suspendere spillerens handicap, hvilket vil medføre spilleforbud.

Caddies Brug af caddie er tilladt med den begrænsning, at forældre til spillere under 18 år ikke må gå caddie for deres barn eller dennes makker. Undtagelse i klubmesterskaber/slagspil, hvor der ikke må bruges caddie.

Brug af golfbil Tilladt med dokumenteret begrundelse

Hunde Det er ikke tilladt at have hund med i turneringer.

Afstandsmålere I turneringer på Varde Golf Klubs bane må en spiller skaffe sig oplysninger om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand.

Aflysning/afbrydelse Hvis turneringsledelsen skønner, at banen ikke er spilbar, eller der opstår situationer, som gør spil uforsvarligt, har turneringsledelsen ret til at udsætte, afkorte eller aflyse turneringen. Signal til afbrydelse af spil, vil blive givet ved brug af horn.

Protester og afgørelser I turneringer, hvor der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om faktiske forhold og alle regelspørgsmål. Hvad enten der er dommer eller ej, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om den korrekte forståelse og anvendelse af turneringens propositioner.

Fotos. I forbindelse med klubbens arrangementer kan der være fotografer til stede. Alt fotomateriale optaget af klubbens fotografer eller af fotografer, der overdrager brugsrettigheder af fotomateriale til klubben under disse arrangementer tilhører klubben og kan derfor benyttes i enhver golfrelateret sammenhæng, herunder markedsføringsøjemed. Deltagere bekræfter ved deres tilmelding at være indforstået hermed og for personer under 18 samtykker forældrene ved tilmelding af deres barn.

Varde Golf Klub Turneringsudvalget

Vedtaget på bestyrelsesmøde i marts 2017