Senior & Veteran Vest

Spilleform

Singlerne spilles som 2-bolde.
Hulspil over 18 huller for hold med 1 damesingle, 3 herresingler og 1 mixed foursome. Herrerne spiller fra gul tee og damerne fra rød tee. Der spilles fra scratch.

Deltagere

Seniorer (S-rækker): Deltagerene skal være fyldt 50 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
Veteraner (V-rækker): Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes.
For begge grupper gælder at man skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af godkendt golfklub under Dansk Golf Union. Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Det er tilladt at benytte op til tre spillere med professionel status på holdet. Flexmedlemmer kan ikke deltage.
En spiller må ikke bruges på flere hold i SC, VB og VC-rækkerne, hverken i puljespillet eller i slutspillet.

En spiller, der har deltaget på et divisionshold i DGU regi kan først benyttes på et hold i Regionsgolf, når divisionsholdet efterfølgende har spillet en kamp uden pågældende spiller.
Tilsvarende gælder for spillerne i Senior/Veteran-rækkerne, at når en spiller har spillet på et højere rangerende hold, skal det højere rangerende hold have spillet en kamp inden spilleren må deltage på det lavere rangerende hold (1 spilledags karantæne).
Spillere, som opfylder kriterierne for deltagelse i rækkerne for hhv. seniorer og veteraner, kan efter eget valg og uden karantæner eller øvrige begrænsninger deltage i ABCD-rækkerne, hvor spillerne opfylder kriterierne.

Note: Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker.
Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene.

Se yderligere informationer på Regionsgolf´s hjemmeside: Tryk her