Klubmesterskab/Slagspil

For spillere med Varde Golf Klub som hjemmeklub afvikles klubmesterskab, hvor efterfølgende turneringspropositioner er gældende:

Klubmesterskab afvikles i følgende rækker i overensstemmelse med DGU’s aldersbestemmelser:

(DJ) Dame junior til og med 18 år
(D) Damer fra og med 19 år
(DMA) Dame mid-age fra og med 30 år
(DS) Dame senior fra og med 50 år
(DV) Dame veteran fra og med 60 år
(DVS) Dame veteran super fra og med 70 år

(HJ) Herre junior til og med 18 år
(H) Herrer fra og med 19 år
(HMA) Herre mid-age fra og med 30 år
(HS) Herre senior fra og med 50 år
(HV) Herre veteran fra og med 60 år
(HVS) Herre veteran super fra og med 70 år

I overensstemmelse med gældende regler, anvendes kalenderårsprincippet for overgangen mellem aldersklasser, dvs. at aldersklassen begynder den 1. januar og slutter den 31. december i det pågældende år.

En spiller kan kun deltage i en matchgruppe.

Tilmelder kun 1 spiller i en klasse, er denne vinder af klassen.
Den pågældende skal dog gennemføre matchen sammen med spillere af samme køn, fra en anden aldersklasse, for at blive erklæret klubmester.

Dame Junior spiller fra tee 57 og Herre Junior spiller fra tee 62.

Damer spiller fra tee 57 og herrer spiller fra tee 62.

Øvrige grupper spiller fra h.h.v. dame tee 51 og herre tee 57.

Der spilles 36 hullers slagspilsturnering, som afvikles med 18 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen for alle rækker.

I 1. runde inddeles spillerne i aldersklassen efter spillehandicap.

I 2. runde vil spilleorden afhænge af opnået score i 1. runde.

Ved lige score om 1. plads spilles omspil på 10. hul indtil matchen er afgjort.

Øvrige placeringer afgøres efter laveste score på de sidste 18-9-6-3-1 huller.

Der spilles i følgende rækkefølge:

Herrer/Damer
Juniorer
Mid-age
Seniorer
Veteraner
Veteraner super.

I slagspilsturneringen er der caddieforbud.

Mod behørig dokumentation kan der gives en medical exemption, som giver mulighed for at køre banen rundt.

Afstandsmålere er tilladt.

Tilmelding kan ske via hjemmeside/golfbox.

Husk at angive hvilken gruppe (i.h.t. aldersklasse) du ønsker at deltage i, idet du ellers, (hvis intet er anført) indplaceres efter alder.

Sidste frist for tilmelding til slagspilsturneringen er onsdagen før klubmesterskaberne kl. 12.00.

Spillere, der ikke overholder tilmeldingsfristen, vil blive opført på reserveliste, men der er ingen garanti for, at de kommer til at deltage i turneringen.

Kun spillere, som har spillet fra h.h.v. dame tee 57 og herre tee 62, kan kvalificere sig til deltagelse i hulspilsturneringen.

De 16 bedste herrer og 8 bedste damer kvalificerer sig til hulspilsturneringen.

Varde Golf Klub
Turneringsudvalget

 

Klubmesterskab/Hulspil

De 4 bedste damer og herrer fra 57/62 går videre til hulspil søndag med semi og finale spil.

I både slagspil og hulspil er klubbens generelle turneringsbestemmelser gældende.

Varde Golfklub
Turneringsudvalget

August 2021