Holdet i 2022
arrow

Fra venstre Ole Kildegaard, Aage Siig Christensen (vicekaptajn), John Jacobsen, Steffen Poulsen, Lissy Solgaard, Knud Erik Kristensen, Per Kildegaard, Kaj Slot (kaptajn), Caroline Zintio.

Kim Bertelsen og Bjarne Nielsen er også med på holdet.

Holdleder 1. div. Veteraner

Knud Erik Kristensen

Tlf. 2129 3515

Mail: Send mail

Se resultater og stillingen

Tryk her