top4
arrow

Vision 2015

Baggrund

I 2005 udkom vision 2010 for Varde Golfklub. Dette dokument ”VISION 2015” er en opdatering af bestyrelsens planer og visioner for de kommende 5 år. Formålet er dels at give klubbens medlemmer mulighed for at diskutere indbyrdes og med bestyrelsen, om det er den vej klubben skal bevæge sig, og dels at fastholde hvordan en mulig udvikling kan være.
Ved at gøre visionen let tilgængelig – bl.a. på klubbens hjemmeside – kan nuværende og kommende medlemmer sikre sig, at Varde Golfklub er en klub, de ønsker at være/blive medlemmer af.
Visionspapiret er udover den traditionelle golfklub også et første udkast til hvordan bestyrelsen ser Varde Golfklub i en fremtid med større konkurrence og fleksibilitet.
Visionerne er mangfoldige og vedrører mange af klublivets aspekter. For så vidt angår nogle af områderne er tankerne meget konkrete og for andre områder er der kun en vision, uden bestyrelsen endnu har konkrete ideer til, hvordan disse tanker skal føres ud i livet.
Vision 2015 er ikke et statisk dokument. Det tages op til revision ved hvert klubårs begyndelse og afløses senest i 2015 af en ny langsigtet plan.

Sport og Elite

Varde golfklubs medlemsskare er primært motionsgolfere. Det ændrer ikke på, at vi ser klubben som en sportsklub. Elitegolf er en vigtig del af en golfklubs identitet. En aktiv eliteafdeling skal være med til at tiltrække og fastholde medlemmer.
Vi vil derfor arbejde på at udvikle klubbens træningsmiljø. Træningen baseres på de nyeste træningsmetoder og den nyeste teknik (bl.a. TrackMan) for at udvikle spillerne optimalt. Der er træning både individuelt og holdvis igennem hele sæsonen.
Klubben er i 2014 repræsenteret i 2. og 3. division samt kvalifikationsrækken for herrer og i 3. division for damer.
Ambitionen er at skabe et miljø, hvor hver enkelt spiller trives og udvikler sig såvel menneskeligt som sportsligt, således at de sportslige resultater afspejles heraf.
Klubbens størrelse, alder og økonomi gør det ikke sandsynligt, at et hold i elitedivisionerne kommer på tale, men en placering i toppen af 2. division – med enkelte år i 1. division – er ikke urealistisk.
I samarbejde med Erhvervsklubben vil vi give de bedste spillere mulighed for at deltage i ranglisteturneringer (og ultimativt Danmarksmesterskaber), så de kan udvikle sig til glæde ikke blot for sig selv, men også for klubben og området.
De spillere, der udvælges til at repræsentere klubben på eliteholdene, forventes at yde en koncentreret indsats, både i matcher og under træning. De skal være forbilleder for klubbens øvrige spillere, ikke bare i sportslig henseende, men også når det gælder engagement i klublivet og når det kommer til opførsel på og udenfor banen. Af elitespillere forventer vi en delvis egenbetaling, men økonomiske spørgsmål må ikke forhindre, at et talent videreudvikles.