Kontingentsatser og rettigheder i Varde Golfklub 2022

MedlemskategoriGældende forÅrlig kontingent1/3 årlig
+ gebyr 50,00 *)
Junior U10 Fra det år man fylder 10 år og til og med det år, man fylder 18 år. 750,00
Junior Til og med det år man fylder 9 år. 1.500,00
YnglingeFra det år man fylder 19 år og til og med det år man fylder 24 år. 2.620,00874,00
Studerende / lærlingeTil og med det år man fylder 29 år. Dokumenteret SU eller lærlingeløn. 2.620,00874,00
Eksil-flexMuligt for alle tidligere medlemmer i alderen 19-30 år. Bopæl >100 km fra Varde. Incl. 4 runder på 18-huls banen. 1.000,00
Senior
18 huller
Aldersgruppe fra det kalenderår man fylder 25 år og opefter. 6.050,002.017,00
ÆgteparAldersgruppe fra det kalenderår man fylder 25 år og opefter.12.000,00
Firmamedlemskab Kan tegnes i forbindelse med et sponsorat. 6.050,00
Senior flex - 9 huller Muligt for alle.
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet som et startgebyr udover kontingentet. Kan købe sig ret til at spille 18 huller.
3.025,00
FlexMuligt for alle.
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet som et startgebyr udover kontingentet.
1.395,00
Semi-flex Muligt for alle.
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet som et startgebyr udover kontingentet. Incl. 5 runder på 18-huls banen.
2.345,00
Longdistance Skal være fuldgyldigt medlem af en anden 18 hullers golfklub i DK og med DGU kort. Muligt for alle der ikke bor i eller har hjemmeklub i Varde Kommune.
3.000,00
Passiv Muligt for alle. 755,00
Prøvemedlem Beløbet modregnes ved indmeldelse i klubben. 750,00
Prøvemedlem Junior Beløbet modregnes ved indmeldelse i klubben. Prisen er incl. leje af udstyr. 350,00

*) Betaling af kontingent for fuldtidsmedlemmer kan opdeles i 3 rater. Tilmelding til PBS kræves.
Betaling forfalder 1/2, 1/5 og 1/8. Administrationsgebyr på kr. 50,- pr. faktura tillægges.

Kontingentbetaling
Opkræves årligt hver den 1. februar for hele kalenderåret eller kontingentet kan deles i 3, og opkræves den 1. februar, 1. maj og 1. august, her kommer et administrationsgebyr på 50 kr. på hver opkrævning.

Indmeldelse

Nye medlemmer
(ikke medlem af Varde Golfklub indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Nye medlemmer betaler det årlige kontingent forholdsmæssigt i forhold til indmeldelsestidspunktet.

Tidligere medlemmer
(medlem af Varde Golfklub indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Ved genindmeldelse mellem den 1. januar og 30. juli beregnes kontingent fra den 1. januar, og
genindmeldelse fra den 1. august og derefter beregnes kontingent forholdsmæssigt.

Skift mellem medlemskategorier
Skift mellem medlemskategorierne kan foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbens vedtægter §3.
Bemærk: Ønsker man at skifte til en dyrere medlemskategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen. Kontingentet beregnes som forskellen mellem det årlige kontingent for nuværende medlemskab og den nye dyrere medlemskategori.

Udmeldelse

Udmeldelse kan foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbens vedtægter §3.

Medlemsfordele

Her kan du se flere fordele ved et medlemsskab.