Kontingentsatser og rettigheder i Varde Golfklub 2023

MedlemskategoriRettigheder2023
Årligt kontingent

2023
1/3 årlig
+ gebyr 50,00 *)
Bemærkninger
Junior Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.1.545,00Fra det år man fylder 10 år og til og med det år, man fylder 18 år.
Junior U10 Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.775,00Til og med det år man fylder 9 år.
YnglingeUindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.2.700,00900,00Fra det år man fylder 19 år og til og med det år man fylder 24 år.
Studerende / lærlingeUindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.2.700,00900,00Til og med det år man fylder 29 år. Dokumenteret SU eller lærlingeløn.
Eksil-flexMå benytte træningsfaciliteterne.
Inkl. 4 runder golf på Varde golfbane.
Må derudover spille på banen som greenfee spiller. Kan ikke opnå rabat på greenfee - heller ikke i andre klubber.
Kan ikke deltage i klubturneringer.
1.000,00Muligt for alle tidligere medlemmer i alderen 19-30 år. Bopæl >100 km fra Varde. Incl. 4 runder på 18-huls banen.
Senior
18 huller
Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.6.250,002.085,00Aldersgruppe fra det kalenderår man fylder 25 år og opefter.
ÆgteparUindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.12.400,00Aldersgruppe fra det kalenderår man fylder 25 år og opefter.
Firmamedlemskab Giver et senior medlemskab med de rettigheder det giver.6.250,00Kan tegnes i forbindelse med et sponsorat.
Senior flex - 9 huller Må benytte træningsfaciliteterne. Gælder tilladelse til at spille for-9 på hverdage. Ingen spil i weekends og helligdage. Dispensation gives dog til medlemmer i klub-i-klubber. Kan købe sig ret til at spille 18 huller. Kan ikke deltage i klubturneringer.3.115,00Muligt for alle.
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet som et startgebyr udover kontingentet. Kan købe sig ret til at spille 18 huller til 200 kr. pr. greenfee.
FlexMå benytte træningsfaciliteterne. Må spille på banen som greenfee spiller. Kan ikke opnå rabat på greenfee - heller ikke i andre klubber.
Kan ikke være medlem af Klubber i Klubben.
Kan ikke deltage i klubturneringer
1.440,00Muligt for alle.
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet som et startgebyr udover kontingentet.
Semi-flex Må benytte træningsfaciliteterne.
Inkl. 5 runder golf på Varde golfbane.
Må derudover spille på banen som greenfee spiller. Kan ikke opnå rabat på greenfee - heller ikke i andre klubber.
Kan ikke være medlem af klubber i klubben. Kan ikke deltage i klubturneringer.
2.415,00Muligt for alle.
Nybegyndere skal betale for golfkørekortet som et startgebyr udover kontingentet. Incl. 5 runder på 18-huls banen.
Longdistance Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.
Uindskrænkede rettigheder. Det vil sige fri benyttelse af 18 hullers banen, par-3 banen og træningsfaciliteterne.
Kan ikke deltage i klubturneringer.
3.090,00Skal være fuldgyldigt medlem af en anden 18 hullers golfklub i DK og med DGU kort. Muligt for alle der ikke bor i eller har hjemmeklub i Varde Kommune.
Passiv Må benytte træningsfaciliteterne. Det er muligt at skifte tilbage til andre medlemskategorier ved indbetaling af det kontingent der mangles. Ikke muligt af spille som greenfee spiller.800,00Muligt for tidligere medlemmer.
Prøvemedlem Må benytte træningsfaciliteterne.
Deltage i regelundervisning.
Max. 4 begyndermatcher.
750,00Beløbet modregnes ved indmeldelse som fuldtidsmedlem i klubben.

*) Betaling af kontingent for fuldtidsmedlemmer kan opdeles i 3 rater. Tilmelding til PBS kræves.
Betaling forfalder 1/2, 1/5 og 1/8. Administrationsgebyr på kr. 50,- pr. faktura tillægges.

Kontingentbetaling
Opkræves årligt hver den 1. februar for hele kalenderåret eller kontingentet kan deles i 3, og opkræves den 1. februar, 1. maj og 1. august, her kommer et administrationsgebyr på 50 kr. på hver opkrævning.

Indmeldelse

Nye medlemmer
(ikke medlem af Varde Golfklub indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Nye medlemmer betaler det årlige kontingent forholdsmæssigt i forhold til indmeldelsestidspunktet.

Tidligere medlemmer
(medlem af Varde Golfklub indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)
Ved genindmeldelse mellem den 1. januar og 30. juli beregnes kontingent fra den 1. januar, og
genindmeldelse fra den 1. august og derefter beregnes kontingent forholdsmæssigt.

Skift mellem medlemskategorier
Skift mellem medlemskategorierne kan foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbens vedtægter §3.
Bemærk: Ønsker man at skifte til en dyrere medlemskategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen. Kontingentet beregnes som forskellen mellem det årlige kontingent for nuværende medlemskab og den nye dyrere medlemskategori.

Udmeldelse

Udmeldelse kan foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til klubbens vedtægter §3.

Medlemsfordele

Her kan du se flere fordele ved et medlemsskab.