arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 8/10 2018 på Greenkeepergården

Til stede: Aage Siig Christensen, Peter Tangaa, John Nellemann og Ester Kragh

Ref. Ester Kragh

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Orientering v/ Aage
 3. Orientering v/Peter
 4. Plejeplan for greens
 5. Beskyttelseshegn mod juniorklubhuset
 6. Kan 150 m markeringer fjernes, der er markeringer i fairway
 7. Markeringspæle, røde, gule, blå er nu ikke flytbare forhindringer, skal det fortsætte eller skal de kunne flyttes ( forespørgsel fra turneringsudvalg )
 8. Visionsplan, hul 12, 15, 16, 17. Etablering af grøft fra venstre side af teestedet hul 17, føres ned mellem hul 15 og 17. På tværs af hul 17 og hul 12. Grøften rørlægges et stykke af fairway på begge huller.
 9. Evt.

 

 1. Dagsorden godkendt
 2. Man har indført kørselsforbud fordi nogle spillere ikke har fulgt de henstillinger der har været vedr. kørsel på banen.
 3. Man vil sænke klippehøjden i roughen fra de nuværende 100 mm til 70 mm. For at gøre det lettere at finde boldene.

 Nogle spillere har forespurgt om de måtte få udleveret dunke med sand og græsfrø til at  reparere huller. Alle var enige om at det var en god ide.

Der vil ske ændringer på træningsbanen. Sandhullerne på drivingrange er fjernet og der fjernes en bunker omkring indspilsområdet ( den som ligger ud mod vejen ). Der bliver i stedet en forgreen.

Vinterbanen blev drøftet og man enedes om at der fremover kun skal være et teested. Peter vil måske også ændre rækkefølgen, så vinter hul 1 bliver på sommer hul 9.

 1. Plejeplan for greens. Der er sket en klar forbedring af greens, men der er lang vej igen før de er som de skal være. Der skal masser af sand på og der skal monteres nye sprinklere der dækker greens bedre.
 2. Der er stadig problemer med bolde der lander ved juniorklubhuset. Vi har fået afslag på en ansøgning om et hegn til en pris af 300.000 kr. Vi foreslår en bueformet udslagsbane og nogle træningsbolde som ikke flyver så langt, som skal anvendes af de langtslående.
 3. Peter vil gerne have 150 m skiltene fjernet, da spillerne flytter dem og de så går i stykker. Vi enedes om at beholde dem, men skrue dem så fast at de ikke kan flyttes.
 4. Baneudvalget ønsker at markeringspælene stadig skal være ikke flytbare forhindringer.
 5. Visionsplanen drøftedes og specielt planerne med den nye grøft, som alle kunne tilslutte sig. Poplerne på hul 12 skal fjernes og den jord der graves op i forbindelse med grøfterne fyldes på puklerne i højre side af hul 12, så der dannes en vold over mod højen på hul 17. Aage retter visionsplanen til.
 6. Baneudvalget vil gerne have fjernet den stang som befinder sig på hul 18, ca. 120 m før green. Det vil kunne aflaste området omkring green, hvis nogle spiller stiller deres vogn udenfor banen der.