arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 25. februar 2019 på Greenkeepergården

 

Til stede: Aage Siig Christensen, Peter Tangaa, John Nellemann og Ester Kragh

Ref. Ester Kragh

Dagsorden:

 1. Orientering v/ Aage
 2. Orientering v/ Peter
 3. Oprydningsdag
 4. Visionsplan
 5. Evt.
 6. Næste møde

 

 1. Aage orienterede fra bestyrelsesmødet.
  Klubben ønsker at købe en stubfræser. Prisen er ca. 60.000 kr. + tilbehør + moms. Man vil forsøge at skaffe frivillige lån fra medlemmer à 5.000 kr. Pengene vil så blive tilbagebetalt over 5 år.
 1. Peter orienterede om at der nu skal males grønne toppe på røde og blå pæle. Blå med grøn top erstatter de tidligere blå med sort top. Rød med grøn top betyder at der er spilleforbud fra området.
  Der skal plantes flere træer rundt på banen, der bliver tale om enkelte små træer hvor   der er opstået huller i beplantningen.
  Der bliver anskaffet en brugt vertikalskærer til greens.
 1. Oprydningsdagen bliver den 24. marts. Der bliver lavet en plan for arbejdet når man har fået tilmeldinger ind.
 1. Visionsplanen blev drøftet.
  Hul 5: Bunkeren midt på fairway skal fjernes
  Hul 6: Teestedet hæves og bakken foran green jævnes så der bliver udsyn til green.
  Hul 7: Poplerne i højre side skal med tiden væk og erstattes af andre træer.
  Hul 8: Støttepælene ved de nye træer kan nu godt fjernes
  Hul 9: Ok
  Hul 10: Bunkeren skal renoveres.
 1. Ingen kommentarer
 1. Mødedatoer for resten af året: 8/4, 1/7, 26/8, 14/10, 2/12.