arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 09. september 2019 på Greenkeepergården

Til stede: Aage Siig Christensen, Peter Tangaa, John Nellemann , Jacob Tranberg og Ester Kragh.

Ref. Ester Kragh

Dagsorden:

 1. Orientering v/ Aage
 2. Orientering v/Peter
 3. Hegn på hul 8
 4. Greenarealer
 5.  Evt.

 

 1. Aage orienterede om Undersøgelsen ”Golfspilleren i centrum” Der var stort set tilfredshed med golfbanen. Man vil lave en forsøgsperiode med de nye teesteder på hul 8, og herefter se på medlemmernes tilbagemeldinger.
  De nye golfbolde på drivingrange løber kortere, så det har hjulpet på problemet med golfbolde ved greenkeepergården
 1. Peter orienterede om arbejdet på banen. Søerne på hul 3 og 4 skal forsynes med træbeklædning på bagkanterne , så søerne kan ses fra teestedet.
  Man er i øjeblikket ved at køre jord på området mellem hul 10 og hul 11 for at komme den voldsomme bevoksning til livs.
  Der vil blive opsat bøtter med topdressing ( græs og vækstjord ) ved hul 1. Ideen er så at spillerne vil tage en bøtte med på runden og fylde turf huller på fairway.
  Der er et problem med asfaltstierne, stenene hænger fast i skoene og ender ofte på green.
  Derfor vil man lave stierne kortere. Der vil også blive lavet en sti mellem træerne fra hul 4 til hul 5 for at skåne området der.
  Klipning mellem træerne med buskrydder er meget tidskrævende, der er derfor et ønske om at man kan få frivillige til at udføre opgaven.
  På hul 5 skal den lille bunker midt på fairway fjernes, til gengæld vil man evt lave en stor bunker i venstre side af hullet, over mod hul 8.
  På hul 6 skal teestedet hæves ,så man kan se green.
 1. Hegnet mellem hul 8 og udslagsbanen er ved at blive sat op, det vil skærme spillerne på hul 8.
 2. Områderne omkring green er i øjeblikket i meget dårlig stand. Ujævn bevoksning og huller. Det vil blive lavet her i efteråret. Jorden bliver ”proppet” og der bliver fyldt græsfrø og jord i.
 3. Ingen bemærkninger. Næste møde bliver den 21. oktober