arrow

slider3

Referat af møde i baneudvalget d. 21/10 – 2019.


Til stede var Aage, Peter og John. Fraværende, Jacob og Esther.


Aa orienterede om bestyrelsesmøde .
Banerapport fra DGU viser at vi allerede næsten er i mål med Greens . Stor ros til alle for godt udført arbejde! Vigtigt at holde fast i planen.
Aa : ang. mange velbegrundede mails vedr. hul 8 tee – steder, så er den generelle stemning , at teested 57 skal flyttes tilbage til oprindelige placering og teested 51 flyttes til venstre for oprindelig teested. Aa orienterer klubben , så ændringer træder i kraft pr. 28/10.
Ang. vinterarbejde :
P: Hegn ved udslagsbanen ned junior huset påbegyndes ( 6 m. højt ). –
     Gravearbejde v. hul 12 og 17 m.h.p. dræning .
     Palisade arbejde ved forkant af søen på hul 4 .
     Fjernelse af bunkere på fairway på hul 5 og 18 . Udbedring af bunkerkant hul 14.
     Bunker på hul 3 : Højre bunker fjernes og venstre bunker udvides ind mod midten.
     Alt afhængig af vejr og mandskabssituation.
     Frivilligt arbejde på banen : Fortsat udtynding af træer, opstamning til skulderhøjde,
     Stubfræsning.
Evt. Indkøb af ørnenæb m. udveksling til opstamning.
Næste møde, den 02. december kl.14.00

Referent, John