arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 29. oktober 2018 på Greenkeepergården

Til stede: Aage Siig Christensen, Peter Tangaa, John Nellemann og Ester Kragh

Ref. Ester Kragh

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden
 2. Orientering v/ Aage
 3. Revision af visionsplan, hullerne 10-11-13-14-18
 4. Evt.
 5. Næste møde
 1. Referat og dagsorden blev godkendt
 2. Aage orienterede fra bestyrelsesmødet i tirsdags.
  Der var opbakning fra bestyrelsen til Visionsplanen.
  Vores forslag om bolde til udslagsbanen, der ikke flyver så langt, blev også vel modtaget. Jacob Tranberg ønsker en drøftelse af forslaget.
  To nye maskiner til Greenkeepergården har belastet klubbens økonomi hårdt, så Peter Tangaa og Aage Siig Christensen er nu gået i gang med at lave en udskiftningsplan for hele maskinparken. Derved skulle man kunne være lidt bedre forberedt på kommende udgifter.
  45 teestederne skal gøres større, de er for små til at maskinerne kan klippe ordentligt.
  Der skal også etableres vanding af 45 teestederne. Der er til forbedring af 45 teestederne givet et tilsagn på 75.000 fra DIF og DGIs  foreningspulje.
 1. Hul 10: Træerne til højre for green skal stammes op og der skal fældes nogle træer. Greenen behøver lys og luft. Bunkeren skal renoveres og bagkanten skal mindskes.
  Hul 11: Der skal ske en udtynding i de træer som blev plantet for et par år siden
  Hul 13: Greenfee spillere er ofte i tvivl om hvor de skal hen når de forlader green på hul 13. Derfor bør der plantes en række træer til højre for green, således at man bliver ledt hen til hul 14.
  Hul 14: 62-teestedet på hul 14 og 62-teestedet på hul 16 er lidt uklart placeret. Greenkeeperne vil undersøge mulighederne for at ændre på det. Greenbunkeren i højre side  på hul 14 skal have en lavere bagkant. Greenbunkeren i venstre side bør enten fjernes og erstattes af en græsvold, eller flyttes tættere på green. Området på fairway hvor der tidligere var en bunker bør jævnes og renoveres.
  Hul 18: Forslag om at fælde egetræet midt på hul 18. Der ser ikke godt ud længere. Højen bag egetræet ser kunstig ud og bør ændres så formen bliver mere ”naturlig”. Det vil også pynte på hullet hvis der plantes enkeltstående træer ud mod parkeringspladsen i området fra klubhuset og hen til green på hul 18.
 1. Vi ønsker at det allerede nu skal være et krav at man ”lægger op” på fairway og forklæde.
 1. Næste møde i baneudvalget bliver mandag den 3. december 2018 kl. 9.30