arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 19. februar 2018 på Greenkeepergården 

Til stede: Aage Siig Christensen, John Nellemann, Peter Tangaa, Jacob Tranberg og Ester Kragh 

Ref. Ester Kragh 

Dagsorden:

 1.  Godkendelse af referat og dagsorden
 2. Orientering v/ Aage
 3. Orientering v/Peter
 4. Oprydningsdag i marts
 5. Visionsplan
 6. Frivillige
 7. Evt.

 

 1. Referat og dagsorden blev godkendt
 2. Aage orienterede fra seneste bestyrelsesmøde, hvor der blev fremsat et forslag om, at der på teestedsskiltene eller på baneguiden skal være ”Proens tips”. Jacob arbejder videre med ideen. Der skal gerne være et oplæg klar fra Jacob til næste bestyrelsesmøde den 27/2 – 2018
 3. Peter orienterede om arbejdet på banen. I øjeblikket køres der masser af jord på hul 4. På hul 8 vil egetræerne blive stammet op og vi talte om at fjerne puklerne på hul 8, hvilket vil gøre klipning i fairwayhøjde mulig.
 4. Planlægningen af den årlige oprydningsdag er nu overtaget af baneudvalget. Aage arbejder med planerne.
 5. Visionsplanen blev kort drøftet. Punktet blev udsat til næste møde.
 6. Arbejdet med frivillige fungerer godt og fik ros fra greenkeeperne.
 7. Under punktet evt. blev der talt om vinterbanen. Alle var tilfredse med udformningen som den er i dag. Man diskuterede om der blot skulle være et teested og ikke som nu både et gult og et rødt.

 

21. februar 2018

EK