arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 16.april 2018 på Greenkeepergården

 Til stede: Aage Siig Christensen, Peter Tangaa, John Nellemann og Ester Kragh

Afbud: Jacob Tranberg

Ref. Ester Kragh

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden
 2. Orientering v/ Aage
 3. Orientering v/Peter
 4. Blå pæle
 5. Næste møde
 6. Evt

 

 1. Referat og dagsorden blev godkendt 
 2. Aage orienterede fra repræsentantskabsmødet i DGU . På mødet talte man om hvordan man fastholder sine medlemmer. Revisionen af golfreglerne blev også drøftet.

  Der trænger til at blive ryddet op på golfbanen og Aage vil tage kontakt til klubberne i klubben og foreslå at der dannes grupper, som så hver især har ansvar for at passe et eller flere huller.
  Der mangler frivillige til at male udslagshuset. 
 3. Peter orienterede om arbejdet på banen. Banen er nu gødet, men vandingsanlægget driller lidt
  Den renoverede par 3 bane er ved at være klar. 
 4. Der er mange blå pæle med sort top på banen. Nogle af dem skal fjernes mens andre skal erstattes af blå pæle uden sort top. Aage og Peter vil stå for det job. 
 5. Næste møde i baneudvalget blev fastsat til den 19. juni 2018 
 6. Evt.: Ingen kommentarer

      Varde den 16. april 2018