arrow

slider3

REFERAT AF BANEUDVALGSMØDE

Den 25.4.2016

 

Tilstede:  Bjarne Nielsen, Esther Kragh, Erik Thastrup, Jacob Tranberg, Thomas Brun, Hans Jessen.

Dagsorden :

  1.  Orientering
  2.  Vedtagelse af visionsplan
  3. Andet

 Ad 1. Orientering

Træningsakademiet

Problemer med opslået sand fra bunkeren ved indspils green.

Baneudvalget indstiller til ændring af brug af denne bunker, således at træningen fremad rettet vendes mod udslagsbanen, så green, som udvides, fra oprindelig bunker træning bruges.

Der bruges ikke, som vedtaget på tidligere baneudv. møde, trænings bolde i området.

Indkøbt ny marksprøjte, da den eksisterende ikke kunne godkendes.

Ny gødningsspreder og boldopsamler/ladbil (eldrevet) indkøbt, da eksisterende var nedslidt.

Ad 2. Visionsplan

Enkelte rettelser i visionsplanen, før den sendes i bestyrelsen.

Etableringen af vaske/spule sted ved udgangen fra hul 18, blev igen disk.

Ad 3. Andet

Der fremsendes indkaldelse til næste møde i august måned 2016.

 

Hans Jessen

Baneudvalgsformand