arrow

slider3

Referat af baneudvalgsmøde

Sted:            Greenkeepergården
Dato:            24.01.2017
Tid:               kl. 17.00

Referat.                   Ref. Bjarne Nielsen

Dagsorden:

Orientering
Ny chefgreenkeeper ansat: Peter Tangaa. Thomas og Peter samarbejder indtil 01.02.2017 efter behov.
På inspirationsdagen blev nævnt at VGK lå nr. et i tilfredshedsanalyse fra greenfeespillere ifølge statistik fra DGU
Ekstra bevilling til solitære træer og nye pæle til malede markeringspæle udført af malede rundstokke.
Der er 3,5 fastansatte medarbejdere på GK. Stort ønske om, grundet den stramme bemanding at der kan trækkes på Thomas i fremtiden, når arbejdsmængden bliver for stor. Accepteret af bestyrelsen.
Ønske fra Lokalhistorisk Arkiv, om kommentarer til foreløbigt udkast af afsnit om golfbanen til jubilæumsbog i anledning af Varde Købstads 575 års jubilæum. Ansvarlige Hans Jessen og Kaj Slot.

Frivillig arbejdskraft

Jacob arbejder stadig hårdt på at få arbejdsgrupperne ”op og stå”. Hermed en opfordring til klubbens medlemmer, som ønsker at lave et stykke arbejde for klubben, om at henvende sig til Jacob i Pro Shoppen.
I den forbindelse er der ønske om, ud over etablerede arbejdsgrupper, at danne ad hoc hold.
Overflade behandle, rive/jævne nye teesteder.
Stensamler hold til opsamling af sten, hvor behovet er på banen.
Reetablering af søen/mosen på hul 13.
Krageskydning (klubben har tilladelse til regulering af krager/skader og råger)
Husudvalg.
Stærekasser produktion og opsætning.

Baneforbedringer (efterår/vinter 2017/2018)

Arbejdet tager udgangspunkt i visionsplanen med start på hul 1, hvor bunker i venstre side samt flytning af greenbunker forventes at kunne ske i vinterperioden. Desuden regnes med ændring af greenbunker på hul 2.

Høringssvar fra medlemmer

Ingen kommentarer

Næste møde: tirsdag d. 28.02.2017 kl. 16.30 på GK

Punkter vil fremgå af indkaldelse / reminder senere

Ref. Bjarne Nielsen