arrow

slider3

Referat fra Baneudvalgsmøde den 21. december 2017 på Greenkeepergården

 Til stede: Aage Siig Christensen, John Nellemann, Peter Tangaa, Jacob Tranberg og Ester Kragh

 Ref. Ester Kragh

 Dagsorden:

 1.  Velkomst
 2. Forslag til mødedatoer
 3. Frivillige
 4. Hul 8
 5. Evt.

 

 1. Aage bød velkommen til det nye baneudvalg. Man blev enige om at når der var behov for det, kunne man inddrage personer med specialviden i udvalget.
 2. Årets mødedatoer blev fastlagt.
  12/2 – 12/3 – 9/4 – 14/5 – 11/6 – 6/8 – 17/9 – 15/10 – 12/11 – 20/12
 3. De frivillige yder et godt arbejde og er til stor hjælp for klubben.
  Der er hold til:
  Klipning af semirough
  Bunkere
  Tømning af skraldespande
  Træfældning
  Trimning og oprydning mellem træer
  Lugning af blomsterbede
  Men der er behov for flere.
 4. Hul 8 diskuteredes.
  Man blev enige om at flytte teestederne mod venstre, så det ikke længere er et ”blindt hul” 
 5. Planer for vinterarbejdet, hvis vejr og tid tillader det:
  Der skal laves teested (45) på hul 17.
  Der skal drænes på hul 3 og 4.
  Par 3 banen skal ændres, så det bliver en ”rigtig” Par 3 bane.
  Bunkeren på hul 2 skal reduceres og flyttes mere om på højre side af green.
  Teestederne på hul 8 skal flyttes mod venstre.

 21. december 2017

EK