arrow

slider3

Referat af baneudvalgsmøde 2. november

Godkendelse af referatet fra 5. okt.

Godkendt uden bemærkninger.

1.a  Orientering.

Udbygning af maskinhal udsat grundet økonomi, info om arbejdet på banen i øjeblikket og gennem vinteren.

2.  5 års plan

En overordnet diskussion om 5-årig visionsplan for udviklingen af banen mht. sikkerhed på banen, strategi, greens og greenområder, træer og levende hegn, teesteder, fairways, bunkers og økonomi, blev vendt. Arbejdet med dette fortsætter i de kommende møder.

3.  Nye teesteder

Markeringer (røde pæle) til nye teesteder placeret. Hans/Thomas gennemgår denne før endelig etablering. Enighed om layout på nye teesteds markeringer.  Der arbejdes videre med udformning af eksisterende skilte. Det nye digitale kort skal dog bruges til nye layout, derfor laves disse, når det digitale kort er klar. Hans er tovholder.

4.  Eventuelt

Næste møde: 08.dec. kl. 09.30 på Greenkeepergården.

Ref. Bjarne Nielsen