arrow

slider3

Referat af baneudvalgsmøde 18. august
Dagsorden:

 

1. Orientering
2. Nye teesteder
Besigtigelse
Teestedsmarkeringer
Teestedsskilte
Orientering- kontoret
3. Maskinhal
Frivillige – tømrer m.m.
4. Fem årsplan
Banens udvikling
Greenkeepergårdens maskinbehov
Træningsfaciliteter
5. Kommunikation til medlemmer
6. Arbejdsgrupper til ”småarbejder”
7. Andet

Ad.1:
Ekstra fairway klipning i weekend: Kommentarer omkring mgl. klipning af fairway til turnering. Årsag stor græs tilvækst efter klipning fredag. Ekstra klipning af fairway kræver ekstra mandetimer og dermed ekstra økonomiske resurser. Hans kontakter bestyrelsen om dette.
Regionsgolf: Antallet af hold stigende, hvilket giver arbejdsproblemer for greenkeeperne om mandagen. Løsning set fra baneudv. er færre hold i denne turnering eller der opkræves greenfee for deltagelse.
Lynskur: Undersøgelsen tilendebragt og lyn skuret færdiggøres inden udgang oktober 2015.
Ønske fra baneudv. til denne færdiggørelse: Malerhold og et gravehold. Henvendelse Hans Jessen.
Arbejdsplan for kommende vinter:
Dræn af aktuelle fairway.
Bunker renovation.
Solitaire træer plantes på hul 8 og 9.
Træfældning fortsætter.
Nye teesteder etableres.
Udvidelse af maskinhal med et fag.
Ester Kragh ansvarlig for info på klubbens hjemmeside.

Ad. 2:
Placering af nye teesteder m. markering (afstandsmarkering i stedet for nuværende farver) er udarbejdet af Hans/Jacob. Ændringer på scorekort, skilte, baneguide. Info til medlemmerne i efteråret. Hans/Ester/kontoret.

Ad. 3:
Byggetilladelse på vej. Frivillige, specielt udd. tømrer søges til dette arbejde. Henvendelse Hans.

Ad. 4:
Banens udvikling – Der arbejdes fortsat i baneudvalget  med denne plan. Input fra medlemmerne ønskes.
Greenkeepergårdens maskinbehov – Chefgreenkeeperen/Hans udarbejder endelig plan. Dog ikke væsentlige behov for nyindkøb i kommende 5 års periode.
Træningsfaciliteter – Turnerings og handicap-, Junior-, Begynder- og Sportsudvalget samt trænerteamet kommer med input.
Indsamling af input fra udv. samles af Ester K. og Hans.

Ad. 5:
Ester Kragh/Hans er ansvarlig for info på hjemmesiden i samarbejde med kontoret.

Ad. 6:
Det er et stort ønske fra baneudvalget, at medlemmerne af VGK melder sig til frivilligt arbejde i klubben. Her tænkes specielt på arbejdsområder nævnt i referatet fra udvalgsmødet fra maj måned og nævnte områder i dette referat. Henvendelse til Hans Jessen.

Ad. 7:
Næste møde: Mandag d. 05-10.-2015 kl. 09.30 i Juniorklubbens lokaler.

Ref. Bjarne Nielsen