arrow

slider3

Varde Golfklub

 

Baneudvalgsmøde

d.16.10.2017

 

Deltagere:       Åge Siig Christensen , Peter Tangå , Hans Jessen

A. Orientering ved H.J

Der er givet tilsagn om indkøb af brugt flishugger. Bliver leveret i uge 44.
Stor sandsynlighed for at Lars Rosendahl vil være til rådighed for Greenkeepergården igen.

B: Vintergolf

Ved vintergreens ( 51 teesteder ) vil der blive klippet på siderne og foran, således at det vil være nemmere at spille ind på vintergreens

P.T. og H.J. fastlægger hvor vinterteesteder skal placeres, hvor stier mellem de enkelte huller skal anlægges, alt for at undgå plørede områder. Stier vil flere steder blive pålagt flis.

C. Træfældning m.m.

Der vil sandsynligvis blive 2 hold til træfældninggennem den kommende vinter.
Hvis der er golfspillere der gerne vil yde en indsats med træfældning, kan man henvende sig til Lis på kontoret.

Hvert hul blev gennemgået for kommende vinterfældning.
Af omfattende fældninger kan nævnes:

Grantræer ved green mod ådalen på hul 4.
Bag green hul 6, langs åstien fældes flere grantræer.
Området mellem hul 3, 11, og 12 udtyndes således at de blivende løvtræer kan udfolde sig.
De store popler mellem hul 14, 15, og 17 fældes.
Der vil ske udtynding af lærketræer mellem hul 3 og 11 i det forholdsvis nyplantede område.

Der vil også i år være mulighed for køb af juletræer, der fældes til højre for teested hul 9 først i december måned.

H.J. har afmærket mange af de træer der skal fældes.

Træstubbe afkortes og jord pålægges, t.v. på hul 13, mellem hul 15 og 17, mellem 3 og 11 m.fl.

D. Greenkeeperarbejder (ud over normale tiltag)

Bunker på hul 2 afkortes i h. t. visionsplanen

Etablering af bunker/vold i venstre side over vejen på hul 1 ( i h. t visionsplan )

Bunkerkanter eftergås/ renoveres.

Der slidse drænes i det omfang der kan nås omkring greens

Plovfuge på grænsen mellem klippet areal og træbeplantning t. h. efter vejen på hul 7 opfyldes med jord.

E. Der ønskes bevilling til indkøb af træer til foråret, henholdsvis som udfyldnings træer samt solitær træer.

Hans Jessen
Baneudvalgsformand