arrow

slider3

Referat af Baneudvalgsmøde

Den 14.11.2016

Dagsorden i h. t. indkaldelse

Orientering.

En orientering om situationen på Greenkeeper Gården mht. til ansatte blev givet. Man må forvente at banestandarten i fremtiden vil blive ringere, grundet færre ansatte.

Banen er lukket på grund af frost. <overvejelser op at etablere vintergreen på teestederne fra 1. nov., så banen kan vendes ved frost og sommergreen igen tages i brug om frosten forsvinder igen.

Frivillig arbejdskraft og emner til arbejdsopgaver.

Klubben mangler frivillig arbejdskraft til flere opgaver i fremtiden jf. ovenstående. Indhold og antal personer til de enkelte opgaver klares på næste møde.

Det kan nævnes, at klubben mangler frivillige til: Rive og klippe kanter bunkere 2 gange om ugen, klippe teesteder, forgreen og rough i sommer perioden. Køre med bladsamler i efteråret, traktorfører til f.eks. transport af jord, når greenkeeperne har brug for det.

Vinter opgaver som skal klares.

Spuns hul 13 færdiggøres, dette vil i det tidlige forår bevirke at fairway mod mosen lukkes, indtil græsset er etableret og i vækst.

Der slidse drænes på fairway, hvor det er nødvendigt.

Nye teesteder etableres med økonomisk tilskud fra LAG-midler.

Der fældes træer.

Ønske om en tovholder til de enkelte hold, evt. fællestovholder for alle hold.

Endnu ikke indkøbt en stubfræser, så stubfræser holdet må vente.

Jacob fik accept til at gøre udslagsbanen mere spændende, mere udfordrerne og sjovere. Et arbejde Jacob forventer igangsættes snarest.

Baneudvalgsformanden ønsker forslag til indholdsbeskrivelse af holdenes opgaver til næste gang. Man må gerne være udfarende omkring bemandingsforslag.

Eventuelt.    Ingen bemærkninger

 

Næste møde: Mandag d. 5. dec. 2016 kl. 09.30 på GK