arrow

slider3

 

 

Referat.

Sted: Greenkeepergården
Dato: 05.12.2016
Tid: kl. 9,30

Dagsorden:

Orientering.

Forløb af vinterbanen diskuteredes, og man blev i udvalget enige om enkelte ændringer i forløbet. Chef greenkeeperen foretager disse ændringer snarest.
Blå pæle ved ny beplantning v. teestedet hul 2 og 4 genopsættes for at værne om træerne.
Stubfræser lejes, der kræves en forholds stor og dyr stubfræser til arbejdet, og stubbe som ”er i spil” fjernes i løbet af den kommende sæson.

Forretningsudvalgets forventning om færre ansatte på Gk-gården deles ikke af baneudvalget, da vi i udvalget står inde for at VGK bane fremstår velplejet og trimmet, til glæde for klubbens medlemmer og greenfee spillere.
Forretningsudvalget ønsker mere frivilligt arbejde i klubben. Baneudvalget stiller spørgsmål ved det rent forsikringsmæssige. Hvordan er de frivillige stillet om uheldet sker.

Frivillig arbejdskraft og emner til arbejdsopgaver.

Oprydning og rengøring af enkelte huller.
Tanken er at ”Klubber i klubben” tager et par huller, som deres ansvar.
Løse grene, sten etc samles og trærækkerne på de enkelte huller skal se ordentlige ud. Enkelte grene kan, i samarbejde med Gk., klippes. Jorden rives og rengøres. Organisation af dette er i et samarbejde med Greenkeeper gården. Arbejdsgang en til to gange årligt alt efter behov.
Jacob T. tager kontakt til formanden/kvinden i de enkelte klubber.

Tømning af skraldespande som i 2016 en gang ugentligt i sommer sæson.
Jacob T tager kontakt til holdet fra 2016.12.05. 2-3 mænd/kvinder

Bladsamler/pusterhold som samler blade i efteråret efter behov.2-3 mænd/kvinder.
Jacob T tager kontakt til personer med erfaring med maskiner.

Bunkerehold ønskes til rivning af bunker, klipning af kanter etc. så bunkerne fremstår veltrimmede. 2-3 mænd/kvinder

Klippehold til klipning af forgreen 2 gange om ugen, teesteder 2-3 gange om ugen og rough en gang om ugen i vækst perioden.

Buskryderhold til at rydde specielle områder udpeget af Gk.
Jacob T tager kontakt til hold med buskrydder erfaring.

I forbindelse med behovet for mere frivilligt arbejde i klubben, er det baneudvalgets ønske, at man fra klubbens side viser de frivillige, at deres arbejde er værdsat. På generalforsamlingen kunne der være et punkt, hvor formanden viste påskønnelsen personligt ved overrækkelse af et eller andet.

Visionsplanerne, der er arbejdet med i det sidste års tid, ønskes diskuteret blandt klubbens medlemmer. Jacob T. sender dette ønske ud med næste nyhedsbrev, hvor der samtidigt gøres opmærksom på, hvor planerne ligger.
Tilbagemeldinger medtages på næste udvalgsmøde, og der sendes svar tilbage til indlægsholderen.

Indkaldelse til udvalgsmøde.

Næste møde tirsdag d. 24. jan 2017 kl 17.00 – 18.30 på GK.
Punkter: Frivillige arbejdsgrupper med navn, høringssvar fra medlemmer om visionsplanerne.

Ref.  Bjarne Nielsen