Manglende overholdelse af greenkeepers fortrinsret:
Første forseelse 7 dages spilleforbud på 18 hullers banen
Anden forseelse 14 dages spilleforbud på 18 hullers banen
Tredje forseelse Indstilles til forretningsudvalget at medlemmet ekskluderes

Manglende overholdelse af ordensregler på udslagsbane og øvrige træningsarealer:

Første forseelse Mundtlig påtale
Anden forseelse 14 dages karantæne fra træningsanlægget
Tredje forseelse 30 dages karantæne fra træningsanlægget