Kriterierne for årets frivillige

Det vi leder efter er en frivillig, der:

Har ydet en stor frivillig indsats i klubben
Har været med til at fremme og synliggøre aktiviteter
Har taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det frivillige område
Lever op til klubbens FRISK-strategi
Er en person der har bidraget til klubbens aktiviteter

Er en ildsjæl der har kæmpe værdi for golfklubben

2021

I år er den pågældende valgt ud fra indstillinger fra udvalgene – og det er et
enstemmig Forretningsudvalg der har valgt årets frivillige.
Jeg vil lige læse op fra diplomet, hvad der skal til for at blive ”Årets Frivillige”.

Og det er der et enkelt medlem, der i hvert fald har levet op til i år.
Hanne Roesen, vil du komme op og modtage det flotte diplom og et gavekort til
Proshoppen som tak for indsatsen.