Vedtægtsændringer

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30.9. – efter match og spisning.

Efter seneste generalforsamling kunne bestyrelsen konstatere at banken krævede at alle skulle underskrive ved dispositioner overfor banken.
Vi har derfor formuleret et forslag til ændring af vedtægterne så der i slutningen af  §5 – Bestyrelsen tilføjes:

Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget sættes til debat og afstemning onsdag den 30.9.2015 kl 13.30 efter spisning.

Bestyrelsen,   2.  september 2015.

Poul W A