Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger

 

Generelt

Der tilmeldes til alle turneringer i GolfBox. Sidste tilmelding jf. turneringsplan.

Rækkeinddeling:
Der spilles i 3 rækker:  A, B og C.
A og B rækkerne deles i 2 lige store grupper efter HCP.
C række spiller 9 huller.

Gæstespillere:
Er velkommen i klubben og kan deltage op til 3 gange pr. sæson mod betaling af 20 kr. pr. gang.

Spiller uden for præmierække.

Spil med gunstart:
Turneringspropositioner for spil med gunstart i henhold til turneringsplan.

Scorekort for A og B spillere udleveres turneringsledelsen jf. turneringsplan.

Udgang for C spillere: se turneringsplan.

Ca. 1 gang om måneden er der gunstart med spisning og præmieuddeling.

Standard onsdage:
Scorekort for A og B spillere udleveres af turneringsledelsen fra kl. 7.20 til kl. 8.00.
Løbende udgang i 4-bolde. Start på hul 1 og 15.
Scorekort for C -spillere afhentes af spillerne efter kl. 08.30.

Løbende udgang fortrinsvis i 3-bolde.

I oktober måned ændres alle ovennævnte tidspunkter med + 30 min.


Der spilles nærmest flag i andet slag på hul 2 og hul 10 – (dog max.3 m).
En birdie – på alle huller – skal tydeligt markeres på scorekortet.
Scorekort, der ikke er korrekt udfyldte, kan turneringsledelsen fjerne fra præmieuddelingen.
Ved tvivl om regelspørgsmål kan henvendelse ske til turneringsledelsen.

Slagspil

Ved slagspil samles op efter brug af 5 slag over par.

 

Holdspil

Holdspil med Pedro: Pedro = 28 slag (2 point på alle par 4 huller og 1 point på øvrige).

 

Præmier:
Der er præmier i alle rækker jf. præmieoversigten. Præmier udleveres i forbindelse med gunstart og spisning ca. en gang månedligt. Der kræves personlig tilstedeværelse for at få præmier.

Hole in one: Seniorklubben markerer med en gave.

 

  1. september 2020.

 

Bestyrelsen