top4

arrow

Velkomst opstart Seniorklubben 5.4.2017

Velkommen til en ny sæson i Seniorklubben og tak for det flotte fremmøde. Der er også nye spillere mødt op og en speciel velkomst til jer, med ønsket om at I må få et godt medlemskab i Seniorklubben.  Jeg er helt sikker på, at de nuværende medlemmer vil tage godt imod jer og hjælpe jer godt på vej, så I kommer til at synes godt om at være medlem i Seniorklubben.

I bestyrelsen har vi i år været fri for ude fra kommende overraskelser, som sidste år, hvor vi skulle til at bruge Golf Box. Kort fortalt gik det jo godt trods alt. Vi fik god hjælp af Niels Esbjærg og vores sekretær Niels Jørgen Madsen i at bruge systemet, og I som brugere har virkelig også taget det til jer og været gode til at bruge systemet, og har der været problemer har I udvist forståelse og tålmodighed – tak for det. Niels Jørgen Madsen havde mandag bestyrelsen på kursus i systemet, så vi er klar til at betjene jer til de kommende turneringer.

Gunner Mølleskov har fået lavet en spændende og varieret turneringsplan, som vi kan glæde os til. Husk at notere mødetider og tilmeldingsfrister, det letter arbejdet meget for turneringslederne.

I år er vi værter for pokalturneringerne mod: Ribe og Give, hvor Morgenfruerne er turneringsledere. Pokalturneringen mod Vejen spilles i Vejen.  Udflugten med Morgenfruerne er vi turneringsledere for og foregår i Holsted.

I bestyrelsen har vi drøftet hvad vi kan gøre for at få udgangen på vore turneringer gjort bedre.

Vi er kommet frem til følgende:

  • Ved fremmøde er det første man gør, at gøre sig spilleklar. Det vil sige, materiel, påklædning, vand på dunken m.v. er i orden.
  • Derefter henvender man sig i foyeren til turneringsledelsen, der anviser hold og starthul, og det er vigtig at respektere turneringsledelsens anvisninger, for at undgå senere problemer i dagens turnering.
  • Efter spillet er det vigtigt at aflevere alle scorekort i læsbar tilstand! Scorekortene registreres umiddelbart efter turneringens afslutning. Kommer man hjem med f.eks. 4 scorekort i lommen er det bare ærgerligt – så husk at få dem afleveret.

En anden vigtig ting, som også skal gentages, er reglerne. I Seniorklubben spiller vi efter reglerne, og det har vi alle et ansvar for bliver overholdt. Hjælp hinanden hvis der er tvivl eller kom til turneringsledelsen med problemet. Ifølge Gunner Mølleskov er der ikke kommet nye regler, der har betydning for os.

I år kan vi også byde velkommen til Næsbjerg hus som ny restauratør i golfklubben. Det ser lovende ud og vi ser frem til et godt samarbejde.

På vegne af kassereren håber jeg at alle har betalt kontingent på kr. 350, hvis ikke så få det gjort. Bankkonto nummer er anført nederst på turneringsplanen 2017.

Måske lidt tidligt, men den 25. oktober afholder vi generalforsamling. Der skal findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer blandt jer. Vi vil meget gerne have tilkendegivelse om tilsagn, så kom blot til mig eller en anden i bestyrelsen. Jeg kan blot sige, så slemt et arbejde er det heller ikke, alle kan bidrage og være med.

Til slut vil jeg ønske alle en god sæson i Seniorklubben.