top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018.

 

Til stede:
Flemming Nielsen, Formand (FN).
Anton Baun, Næstformand (AB).
Knud Metum, kasserer (KM).
Jan Porsgaard (JP, turneringsudvalgsformand.
Erling Madsen, turneringsudvalg (EM).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).

 

Dagsorden.

 1. Konstituering efter generalforsamling.
 2. Eventuelt

 

 1. Konstituering
  Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
  Formand:                          Flemming Nielsen
  Næstformand:                  Anton Baun
  Kasserer:                          Knud Metum
  Sekretær:                          Niels Jørgen Madsen
  Turneringsudvalgsformand: Jan Porsgaard
  Turneringsudvalg:           Erling Kjær Madsen
  Logistik:                             Knud Erik Jørgensen
 2.  Eventuelt
  Igangsætning af vinterspil. Jan tager sig af vinterspillet.

 

ANTON BAUN

referent