top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 2. oktober 2019.

Til stede:

Flemming Nielsen, Formand (FN).
Anton Baun, Næstformand (AB).
iels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Jan Porsgaard, turneringsudvalgsformand (JP).
Knud Metum, kasserer (KM).
Erling Madsen, turneringsudvalg (EM).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:

Ingen

Dagsorden.
1.      Siden sidst.
2.    Økonomi.
3.    Turneringsleder resten af sæsonen.
4.    Generalforsamling den 30.10.
5.    Valg til bestyrelse.
6.    Vinterspil.
7.    Eventuelt.

1.    Status
FN: Turneringerne er tilfredsstillende gennemført. Flot med 111 deltagere i Jydepotte turneringen.

2.    Økonomi.
Ca. 15.000, hvilket er mindre end sidste år ved dette tidspunkt. Hovedårsagen er et tilskud til turneringen i Henne på ca. 5000. Det vurderes dog ikke, at der er behov for at stille forslag om forhøjet kontingent. Altså 350 kr. og 100 kr. (Vinterspil).

3.    Turneringsleder resten af sæsonen.
Turneringsplanen blev gennemgået med hensyn til vagtplan.

4.    Generalforsamling den 30.10.
NJ retter indkaldelse til og hænger på opslagstavlen senest 3. uger før GF.
Der serveres gule ærter. Medlemmer betaler selv drikkevarer.
Restauranten har hævet prisen til 150 kr.
Restauranten ønsker tilmelding ugen før. Det er aftalt til torsdag den 24. oktober kl. 12.00.
NJ udsender mail til alle medlemmer om GF og den aftalte sidste tilmelding.

5.    Valg til bestyrelse.
På valg: KE – NJ – FN. Derudover ønsker EM at udtræde af bestyrelsen.
Nye emner til bestyrelsen blev drøftet. JP og FN kontakter et par gode emner.

6.    Vinterspil
JP tager første del af vinterspillet.
Et nyt bestyrelsesmedlem planlægges for 2. halvdel af vinterspillet.
Nytårskur den 8. januar. Leverandør af morgenmad ukendt.

NJ: Laver opslag om vinterspil. Hænger det på tavlen og vedlægger opslaget i den mail, der udsendes om generalforsamling.

Der kan ikke betales kontant for vinterspil. Pengene indsættes på konto.

 

7.    Eventuelt.
Ordstyrer til GF blev drøftet. FN kontakter kandidat.

Næste bestyrelsesmøde: Ikke aftalt.

NIELS JØRGEN MADSEN

Referent