top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 23. august 2017.

Til stede:
Mads Aabling, formand (MA).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Gunner Mølleskov, matchudvalgsformand (GM).
Anton Baum, matchudvalg (AB).
Jan Porsgaard, logistik (JP).

Fraværende:
Ernst Aaskov, næstformand (EA).

Dagsorden for møde.

  1. Generalforsamling
  2. Økonomi.
  3. Udenbys turneringer.
  4. Præmier.
  5. Eventuelt

1. Generalforsamling
Formanden og sekretæren vil være fraværende under GF. Er på ferie i udlandet.
Næstformanden tager beretningen. AB tager referat.

Drøftelse af emner for nye bestyrelsesmedlemmer. Kandidater blev fundet. MA tager kontakt til de pågældende.

Mulig genvalg af NJ som klubbens edb ekspert i Golfbox.

2. Økonomi.
Vi er 91 betalende medlemmer. Heraf 15 nye. Ca. det samme antal har meldt sig ud ved ikke at betale.
Kassebeholdning større end sidste år. Årsagen er, at der er trukket på vin beholdning fra sidste år.

3. Udflugter
Antal deltagere i udflugter er for lavt. Bestyrelsen opfordrer til at flere melder sig.
Deltagelse i Vejen var specielt lavt. Vejen stillede ca.  66 og Varde 22.
Det bør drøftes på GF, om vi skal fortsætte med Vejen.

Drøftelse af tilskud til medlemmer i forbindelse med udflugter. Bestyrelsen vurderer, at økonomien ikke kan bære det.
4. Præmier.
Bestyrelsen besluttede at ordet ”øvrige” fjernes fra præmie oversigten vedrørende klubmesterskab.

5. EVENTUELT
Begrebet æresmedlem blev drøftet. Bestyrelsen er enige om, at udnævnelse til æresmedlem gives til dem, som har været i klubben i en årrække og som har gjort en stor indsats til gavn for klubben. Alder er ikke en afgørende parameter.

NIELS JØRGEN MADSEN
sekretær