top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2017.

Til stede:
Mads Aabling, formand (MA).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Gunner Mølleskov, matchudvalgsformand (GM).
Anton Baum, matchudvalg (AB).
Jan Porsgaard, logistik (JP).

Fraværende:
Ernst Aaskov, næstformand (EA).

Dagsorden for møde.

  1. Godkendelse af turneringsplan for 2017.
  2. Emner til møde med golfklubbens ledelse.
  3. Uddannelse i Golfbox den 3. april kl. 13:00.
  4. Ajourføring af hjemmeside.
  5. Reminder om første spilledag i sommerspil 5. april.
  6. Eventuelt.

1. Turneringsplan.
GM havde udsendt en foreløbige turneringsplan til bestyrelsen forud for mødet. Heri var medtaget forslag fra NJ. Turneringsplanen blev godkendt. GM arbejder på at få bekræftet aftaler med venskabsklubberne; samt laver vagtplan for bestyrelsen.
Udflugt med morgenfruerne: Evt. Kellers Park Golfklub. De har et godt tilbud.
GM sender den endelige plan til NJ, som offentlig gør den på hjemmesiden.
NJ melder til MA, når al information er klar. MA foranstalter email udsendt til alle medlemmer/potentielle medlemmer.

2. Emner til møde med golfklubbens ledelse.
MA vil igen fremkomme med seniorklubbens ønske om at tidsbestilling først tillades fra kl. 10:15. Det vil give mulighed for at sende hold ud på hul 10 indtil kl. 08:00.

3. Uddannelse i golfbox den 3. april kl. 13:00.
Foregår i klubhuset. Medbring om muligt IPAD, Laptop eller lignende.
Uddannelsen fokuserer på tjenesten som vagt ved almindelige onsdagsturneringer.

4. Ajourføring af hjemmeside.
NJ foranstalter hjemmesiden opdateret i god tid før sommerspil start.

5. Reminder om første spilledag.
NJ laver opslag om sommerspil til tavlen.
Tilmelding til morgenspisning og golf på første spilledag foregår på Golfbox. Turneringen er oprettet. Sidste tilmelding er 30. marts.

EA træffer aftale vedrørende morgenmad.
Der er præmier nok i skabet til at dække anden halvdel af vinterspil.

6.Eventuelt.
Ingen fra bestyrelsen deltog i golfklubbens medlemsmøde. De fleste havde dog læst referatet.

Økonomi: Lav kassebeholdning, idet kasseren har betalt generalforsamling, nytårskur; samt indkøb af et større vinlager til præmier. Er ikke et problem, idet kontingent for 2017 bliver indbetalt på kontoen i marts

KM indkøber bolde og gavekort i shoppen forud for første turnering med spisning og præmier.

 

NIELS JØRGEN MADSEN
sekretær