top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2018.

Til stede:
Flemming Nielsen, næstformand (FN).
Knud Metum, kasserer (KM).
Anton Baum, matchudvalgsformand (AB).
Jan Porsgaard (JP), matchudvalg.
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).
Erling Madsen (EM)(1.suppleant).

Fraværende:
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Ernst Aaskov, formand (EA)(har meldt sig ud af bestyrelsen).

Dagsorden for møde.

  1. Konstituering.
  2. Tilretning turneringsplan.
  3. Eventuelt.


1. K
onstituering
Næstformand Flemming Nielsen havde indkaldt til mødet, idet den hidtidige formand Ernst Aaskov efter eget ønske har trukket sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand Flemming Nielsen.
Næstformand Anton Baun.
Kasserer Knud Metum.
Matchudvalgsformand Jan Porsgaard.
Matchudvalg Erling Kjær Madsen.
Logistik Knud Erik Jørgensen.
Sekretær Niels Jørgen Madsen.

2. Turneringsplan
Den resterende del af turneringsplanen blev gennemgået og turneringsledelsen for de enkelte matcher blev ændret grundet ændringen i bestyrelsen.

Anton  ændrer elektronisk og rundsender sammen med nærv. referat.

3. Eventuelt
Intet drøftet.

ANTON  BAUN
Referent