top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2018.

Til stede:
Ernst Aaskov, formand (EA).
Flemming Nielsen, næstformand (FN).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Anton Baum, matchudvalgsformand (AB)
Jan Porsgaard (JP), matchudvalg.

Fraværende:
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Dagsorden for møde.

  1. Samarbejde med greenkeeperne.
  2. Æresmedlem.
  3. Eventuelt.


1. S
amarbejde med greenkeeperne.
Greenkeeperne var overraskede over, at der i en turnering blev startet på hul 10.
De gjorde derfor indsigelse over for de hold de mødte på bagni.

Seniorklubben har en aftale med golfklubben, der tillader start på hul 10, hvis der er mere end 52 deltagere til en turnering.
Det er i orden med greenkeeperne, men de forventede ,at de fik besked om, at der blev startet på hul 10 så betids at arbejdet kunne planlægges. Dette krav havde seniorklubben ikke havde hørt om.

Bestyrelsen besluttede, at ændre tilmeldingsfristen til kl. 18.00 dagen før.
EA tager kontakt til greenkeeperne og beder dem om selv at se på tilmeldingslisten efter kl. 18.00. Hvis der er mere end 52 deltagere vil der være start på hul 10. Dermed kan greenkeeperne planlægge arbejdet under hensyntagen til start/start ikke på hul 10.

Seniorklubben forsøger ikke at kontakte greenkeeper aftenen før.

NJ udfærdiger en mail til alle medlemmer af seniorklubben og kontakter Lis med henblik på udsendelse.

2. Æresmedlem
Emnet æresmedlem blev drøftet. Det blev også drøftet på bestyrelsemøde i 2017, hvor der dengang blev besluttet ikke at have æresmedlemmer for nuværende.
Bestyrelsen drøftede om medlemmer over 90 kunne blive æresmedlemmer.

De fleste bestyrelsemedlemmer var af den opfattelse, at kriteriet alder ikke kunne stå alene. Ellers kunne vi ændre vedtægterne, således at alle over 90 var kontingentfrie.

3. Eventuelt
Regulering efter turneringer. HCP blev først reguleret efter 14 dage efter den første turnering på sommerbane. Jf. golfklubbens regler kunne HCP reguleres, også når der kunne lægges op på fairway. Vagtholdene var usikre på dette forhold og regulerede ikke. AB og NJ regulerede HCP med tilbagevirkende kraft.

Hyggespil med Morgenfruerne. Buffet til en pris af 100 kr. NJ har oprettet tilmelding i Golfbox. Sidste tilmelding 3 dage før. NJ hænger info op på tavlen.

Evt. udflugt den 26. september, hvor banen er lukket, aflyses. Det opfordres derimod til, at man tilmelder sig golfklubbens turnering i den uge.

NIELS JØRGEN MADSEN
sekretær