top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 02. januar 2019.

Til stede:
Flemming Nielsen, Formand (FN).
Anton Baun, Næstformand (AB).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Jan Porsgaard, turneringsudvalgsformand (JP).
Erling Madsen, turneringsudvalg (EM).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden.

 1. Siden sidst.
 2. Turneringsplan 2019.
 3. Udflugt med morgenfruer.
 4. ny venskabsklub.
 5. Forskellige tilbud.
 6. Eventuelt

 

 1. Siden sidst

Bestyrelsen har nu en e-mail liste på alle de, der har spillet i 2018. Det er synkroniseret med den liste Lis har. Hvis der er ændringer til e-mailadresser bør medlemmer sende en mail til sekretæren (NJ).

 1. Turneringsplan 2019

Fire gange spisning i maj? Det fastholdes, da de to er pokalturnering mod Ribe og udflugt med Morgenfruerne.

9 huls spillere bliver som udgangspunkt sat til start på hul 1.

Tilmelding til turneringer og udflugter mv.:
Alle onsdage almindelig turnering (ikke holdspil): Tirsdag kl. 18.00
Alle onsdage med holdspil (inklusiv Greensome og Best Ball): Tirsdag kl. 16.00
Onsdage med gæster (Morgenfruer, Give og Ribe): Lørdag kl. 12.00
Morgenfruer torsdag: Søndag kl. 12.00

Når der er gæster eller vi spiller med Morgenfruer planlægges på buffet. Derfor seneste tilmelding lørdag/søndag.
Ved en onsdag med spisning planlægges på smørrebrød og en lun ret.

Pokalturnering mod Ribe. Sidste år betalte foreningen for maden. Det gør foreningen ikke i år. FN kontakter Ribe for aftale om pokalturnering den 22. maj kl. 9,00 i Varde.
Ribe har efter bestyrelsesmødet accepteret forslaget om dato og tid.

 1. Udflugt med morgenfruer

Udflugt med Morgenfruerne. Der planlægges på Ølgod (Skærbæk Mølle). De er med i A11. Der planlægges på en onsdag. JP koordinerer med Morgenfruer.
Fordeling af præmier, når der spilles med Morgenfruerne. JP aftaler. 

 1. ny venskabsklub

Der søges ikke ny venskabsklub i år. Bestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelige aktiviteter.

 1. Forskellige tilbud

Formanden har et antal tilbud og udflugter mv. Har man interesse, så kontakt formanden. 

 1. Eventuelt

Facebook gruppe til koordination af A11 spil? Bestyrelsen var ikke sikker på, at det var arbejdet værd. Stilles i bero indtil videre.

90 års fødselsdag. Det overvejes at give en flaske i den anledning.

Økonomi: Intet kritisk. Foreningen sparede en udgift til morgenkaffe under Nytårskuren, da morgenkaffen ikke blev leveret som aftalt.

Næste bestyrelsesmøde: 27. marts kl. 13.00 i klubhuset.
NJ skal forberede en repetition af brug af GolfBox.

NIELS JØRGEN MADSEN

referent