top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2019.

 Til stede:

Flemming Nielsen, Formand (FN).
Anton Baun, Næstformand (AB).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Jan Porsgaard, turneringsudvalgsformand (JP).
Erling Madsen, turneringsudvalg (EM).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden.

 1. Siden sidst.
 2. Økonomi med status over tilmeldte medlemmer for sommerhalvåret.
 3. Turneringsplan endelig godkendelse, herunder nærmere omkring udflugter.
 4. Vingave til 90-årige.
 5. Eventuelt

 

 1. Siden sidst
  Afholdt møde mellem K i K og Golfklubben den 21. februar.
  Bekymring for om vi får nye medlemmer ind i klubben. Det besluttedes, at der gives en vingave til de medlemmer, der fremskaffer et nyt medlem. Nye kandidater kan spille en fri turnering under seniorklubben for prøve om det er noget.Der udsendes om muligt en mail til alle mænd over 54 år for at gøre opmærksom på seniorklubben. NJ udarbejder et forslag til mail og kontakter Lis for udsendelse af mail.

 

 1. Økonomi
  Der er 27, der har betalt kontingent pr. 27. marts.

 

 1. Turneringsplan
  Udestående:
  31. juli, hvor der problemer med Kaj Lykke. FN undersøger muligheden for at komme til Henne evt. Ribe i stedet.
  21.august, hvor vi i øjeblikket kun må starte fra hul 1 pga. Ribe besøg. Afventer.
  25.september, hvor Sommerland Golf har reserveret banen. Afventer.Tilmelding til hyggespil skal af hensyn til restaurant foregå fire dage før. FN undersøger om det kan ændres til to dage før, så sidste tilmelding typisk vil være mandag kl. 12.

  Vedrørende præmier sammen med Morgenfruer, så forslår bestyrelsen at det deles med 1/3 Morgenfruer og 2/3 Seniorherrerne. Seniorherrerne har langt flere medlemmer.

 

 1. Vingave
  Det blev besluttet, at der udleveres gaver til relevante i f.m. generalsamling hvert år.

 

 1. Eventuelt
  Efter bestyrelsesmødet blev GolfBox repeteret under ledelse af sekretæren.Næste bestyrelsesmøde: Ikke aftalt.

 

NIELS JØRGEN MADSEN
referent