top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 5. juni 2019.

Til stede:
Flemming Nielsen, Formand (FN).
Anton Baun, Næstformand (AB).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Jan Porsgaard, turneringsudvalgsformand (JP).

Fraværende:
Knud Metum, kasserer (KM).
Erling Madsen, turneringsudvalg (EM).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Dagsorden.

 1. Etatus
 2. Smørrebrød til spisning m.m.
 3. 9-huls spillere.
 4. Kommende matcher turneringsleder m.m.
 5. Hyggespil med morgenfruer – holdspil??
 6.  Eventuelt

 

 1. Status
  Turneringerne er tilfredsstillende gennemført. Det var flot med 64 deltagere til udflugten i Ølgod. Heraf var langt hovedparten A11 spillere, idet kun 7 betalte greenfee.

 

 1. Smørrebrød til spisning m.m.
  Ordningen fortsætter indtil videre. 9-huls spillere skal fremover også tilkendegive antal i f.m. tilmelding.
  Ved Jydepotteturneringen mod Give 5. september planlægges på buffet.

 

 1. 9-huls spillere
  Starttider for 9-hulsspillere ændres for at undgå, at de kommer i kø.
  Almindelige turneringer: Start kl. 08.45. Så vil de der starter fra hul 15 være forbi hul 1.
  Gunstart kl. 08.00: Start kl. 09.45. Her bør start på hul 9-10-11 være kommet forbi hul 1.

 

 1. Kommende matcher turneringsleder m.m
  31. juli spilles der i Henne. Pris 175 kr. inklusiv spisning. Her har klubben givet et tilskud på 100 kr.25 september ændres teested til 51 (rød).
  2. oktober turneringsleder ændres til NJ (Bestball).
  Vedrørende tilmelding, så kan vi nu i de fleste tilfælde sætte tilmelding til 2 dage før kl. 12.00.

 

 1. Hyggespil med morgenfruer – holdspil??
  Hyggespil med Morgenfruer fortsætter med at være holdspil.

 

 1. Eventuelt
  83 medlemmer (7 nye og 4 udmeldt). Der er 82, der har betalt kontingent. En enkelt mangler. FN har taget kontakt.
  Præmieoversigten præciseres vedhørende holdspil, så præmier reduceres ovenfra tilsvarende almindelige turneringer. NJ ajourfører.

Næste bestyrelsesmøde: Ikke aftalt.

 

NIELS JØRGEN MADSEN

Referent