top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 2018.

Til stede:
Ernst Aaskov, formand (EA).
Flemming Nielsen, næstformand (FN).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Anton Baum, matchudvalgsformand (AB).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:
Jan Porsgaard

Dagsorden for møde.

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03. januar 2018.
 2. Turneringsplan 2018.
 3. Pokalen vi spillede om med Vejen.
 4. Tilbud om golfrejse til Porto Santo i samarbejde med morgenfruerne.
 5. Kommende bestyrelsesmøde.
 6. Opstarten på sommerspil.
 7. Eventuelt.

 

 1. Godkendelse af referat.
  Ingen bemærkninger.
 2. Turneringsplan
  FN deltog i et møde med Golfklubben, hvilket har bevirket en del ændringer.
  Til orientering er der jubilæum over 3 dage 1-3 juni. Der er ProAm 30 juli.
  Der afholdes en 4-dages turnering sidst i September (Købmand Hansen). Banen lukkes. Der planlægges evt. på en udflugt 26. september (evt. HO).Morgenfruerne foreslår 16 august til hyggespil, hvilket er ok. Der er derudover hyggespil/udflugt 9. maj og 31. maj.

  Klubben betaler frokost til alle medlemmer der deltager i pokalturneringen i Ribe. Forsøgsordning. Ribe er også i A11 ordning, hvorfor det kan blive meget billig at deltage.

  Golfklubben (Greenkeeperne) ønsker ikke, at vi anvender hul 10 til start, da de har kort dag og har svært ved at planlægge arbejdet, hvis der startes på hul 10.
  Der skrives i turneringsplanen, at der er start på hul 1 og 15. Hul 10 må kun benyttes, hvis vi er mindst 14 hold. Der vil op til 14 hold blive sendt 8 hold ud på hul 1 og 5 på hul 15.

  Justeret turneringsplan tilsendt bestyrelsen 26. februar.
  NJ sender planen til kontoret primo marts, så den kan komme på nettet.

 3. Pokal – Vejen
  Vejen har vundet flest gange og beholder pokalen.
 4. Tilbud om golfrejse
  Tilbud om golfrejse til Porto Santo 30. november til 7. december i samarbejde med morgenfruerne.
  EA er kontaktperson. Revideret tilbud modtaget 2. marts. Prisen er 5300 kr.
  Der er allerede en del tilmeldte.
  40 pladser er reserveret.
 5. Kommende bestyrelsesmøde.
  Ikke bestyrelsesmøde før efter kursus 27. marts.
 6. Opstarten på sommerspil.
  Der planlægges på morgenmad til 75 kr.
  Email sendes rundt til alle at medlemmer inden sæson start (NJ).
  Tilmeldingsliste sættes op for dem der vil deltage i morgenmad, men ikke vil spille (NJ).
 7. Eventuelt
  KE er ikke tilstede ved første præmieudlevering efter afslutning af vinterspil, men skaffer vin inden og stiller dem i skabet.

 

NIELS JØRGEN MADSEN
sekretær