top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2018.

Til stede:
Flemming Nielsen, Formand (FN).
Anton Baun, Næstformand (AB).
Niels Jørgen Madsen, Sekretær (NJ).
Erling Madsen, Turneringsudvalg (EM).

Fraværende:
Jan Porsgaard (JP), Turneringsudvalgsformand.
Knud Metum, Kasserer (KM).
Knud Erik Jørgensen, Logistik (KE).

Dagsorden for møde.

 1. Status over året til dato.
 2. Økonomi
 3. Valg til bestyrelsen på den kommende generalforsamling.
 4. Generalforsamling – herunder forslag til valg af dirigent.
 5. Eventuelt.
 1. Status
  Den 26. september var oprindeligt blokeret pga. en større turnering. Den er aflyst, så det blev muligt at gennemføre en almindelig turnering under seniorklubben. FN havde fået kontoret til at blokere morgentimerne til seniorklubben, samt udsende information til alle medlemmerne om oprettelse af turnering. NJ fik til opgave at oprette turnering i GolfBox (Er sket og turneringen er gennemført med 51 deltagere.).
 2. Økonomi
  Der er nok midler til at dække generalforsamling og præmier.
 1. Valg
  Forslag om at lade Knud Metum fortsætte som kasserer.
  Mulig kandidat til bestyrelsen Svend Riddersholm?
  Evt. forsætter Anton i bestyrelsen. 
 1. Generalforsamling
  Ordstyrer: Forslag Poul Winther. FN undersøger.
  Maden betales af seniorklubben. Drikkevarer betaler man selv.
 2.  Eventuelt
  FN kontaktede kontoret med henblik på at få en liste med E-mail adresser på alle medlemmer. (Kontoret har efterfølgende sendt en liste til NJ. Det er nu muligt at sende e-mail til alle via NJ).

NIELS JØRGEN MADSEN

referent