top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 08. november 2017.

Til stede:
Ernst Aaskov, formand (EA).
Flemming Nielsen, næstformand (FN).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Anton Baum, matchudvalgsformand (AB).
Jan Porsgaard, matchudvalg (JP).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden for møde.

 1. Godkendelse af referat fra GF.
 2. Evaluering af GF.
 3. Gennemgang af ansvarsområder.
 4. Konstituering.
 5. Nytårskur 3. januar.
 6. Turneringsplan 2018.
 7. Kommende bestyrelsesmøder.
 8. Eventuelt

Mødet blev indledt med præsentation af bestyrelsesmedlemmer.

 1. Godkendelse af referat fra GF.
  Referatet fra GF blev godkendt.
 2. Evaluering af GF.
  It væsentlig punkt til debat: Venskabsklubber. Bestyrelsen fastlægger selv evt. tilskud mv.
  Evt. betale maden. Samkørsel en mulighed. Trailer kan lånes. Skal annonceres forud for næste udflugt. Liste hænges eventuelt op med kørelejlighed mv.
  Oversigt over deltagerantal ønskes af EA. NJ fremskaffer.
  Vi fortsætter med ovennævnte initiativer.
  Vi skal passe på med at sætte tilmeldingsfristen for tidligt.NJ kontakter kontoret mhp. postliste, så der kan sendes mail til alle medlemmer. Første gang til Nytårskur.
  NJ udsender mail snarest vedrørende vinterspil (er sket). Har fået medlemsliste fra kassereren.
 3. Gennemgang af ansvarsområder.
  Uændret indhold.
 4. Konstituering.
  Bestyrelsen konstituerede sig således.
  Ernst Aaskov, formand.
  Flemming Nielsen, næstformand.
  Knud Metum, kasserer.
  Niels Jørgen Madsen, sekretær.
  Anton Baum, matchudvalgsformand.
  Jan Porsgaard, matchudvalg.
  Knud Erik Jørgensen, logistik.
 5. Nytårskur.
  Fastholdes 3. januar, som fremgår af de udlevede labels og ophængte plan for vinterspil.
  Der udsendes reminder til nytårskur (NJ).
  Nytårskur oprettes i golfbox.
 6. Turneringsplan.
  3. kølle turnering fastholdes. Evt. til generalforsamling, hvor der kun spilles 9 huller.
  Vinterspil. Anton første halvdel. Flemming anden del.
  Der er ønske om stableford point på resultatlisten.
  Orientering om vinterspil er sendt på mail. Betal og man er med.
  Første udkast til sommerens turneringsplan planlægges færdig medio februar 2018.
 7. Kommende bestyrelsesmøder.
  1. bestyrelsesmøde efter nytårskur.
  2. bestyrelsesmøde sidst i februar, hvor første udkast til plan er klar.
 8. Eventuelt
  Hjemmeside mangler oprydning og opdatering. Sekretæren tager kontakt til kontoret.
  De to nye bestyrelsesmedlemmer blev fotograferet til hjemmesiden.
  Kursus i Golfbox i marts måned (NJ).

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær