top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 03. januar 2018.

Til stede:
Ernst Aaskov, formand (EA).
Flemming Nielsen, næstformand (FN).
Knud Metum, kasserer (KM).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Anton Baum, matchudvalgsformand (AB).
Jan Porsgaard, matchudvalg (JP).
Knud Erik Jørgensen, logistik (KE).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden for møde.

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08. november 2017.
 2. Nytårskuren.
 3. Oversigt over præmier.
 4. Venskabsklubber.
 5. Turneringsplan 2018.
 6. Kommende bestyrelsesmøder.
 7. Eventuelt.

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  Ingen bemærkninger.
 2. Nytårskuren.
  Pris på morgen mad 75 kr. Pris for deltagelse uden at være tilmeldt vinterspil fastholdes til 50 kr.
 3. Oversigt over præmier.
  JP udleverede oversigt over præmier for 2017.
  Ca. 300 flasker, 130 bolde og 41 gavekort. En del bolde var sponsoreret af Proshoppen.
  KE forventer at træffe aftale med Kvickly.
 4. Venskabsklubber.
  Vejen har opsagt aftalen. Vejen har vundet flest gange og har pokalen i øjeblikket. Bestyrelsen vil ikke modsætte sig, at de beholder den.
 5. Turneringsplan 2018.
  Turneringsplan blev gennemgået.
  3-kølle turnering bliver en fast del af planen.
  Turneringen mod Vejen udgår og erstattes ikke. Der spilles en standard turnering i stedet.
 6. Kommende bestyrelsesmøder.
  Tirsdag 21. februar efter golf.
  Kursus i Golfbox afholdes 27. marts kl. 13.00 i klubhuset.
 7. Eventuelt
  Kontoret har postliste med alle medlemmer af seniorklubben. Hvis der skal sendes post til alle medlemmer, så blot kontakt Lis.

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær