top4

arrow

Referat fra Morgenfruernes generalforsamling d.26.10.2017

 1. Valg af dirigent:
  Valgt blev Else Kirk-Thomsen
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år:
  Bodil Bloch orienterede. Beretning blev godkendt.
 3. Regnskabsaflæggelse:
  Karen Margrethe Thaisen aflagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
  350,- kr. blev vedtaget.
 5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse:
  Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der afgår 3 medlemmer på ulige år og 2 på lige årstal)
  Ud går Krista Møller, Karen Margrethe Thaisen og Annelise Jensen.
  Nyvalgt blev Grethe Husted, Inga Søndergaard og Anne Marie Jensen
 7. Valg af suppleant. Valgt for 1 år.
  Valgt blev Susanne Porsgaard
 8. Valg af 5 medhjælpere:
  Karen Margrethe Thaisen, Karen Sloth, Grethe Axelgaard, Lilli Ibsen og Birgit Brunsgaard
 9. Eventuelt:
  Bestyrelsen foreslog 3 ugers sommerferie. Det blev drøftet frem og tilbage, den nye bestyrelse beslutter hvad der skal ske.Morgenfruernes hjemmeside skal opdateres. Opdateringer sendes til kontoret, hvorefter Lis eller Niels Esbjærg lægger det ind på hjemmesiden.

  Der blev gjort opmærksom på vintergolf, hvor man skriver sig på Golfbox torsdag fra kl. 10.
  Man mødes så i lobbyen kl.9.45, hvor man fordeler hold.

  Varde, d. 27.10.2017

  Annelise Jensen
  Referent