top4

arrow

Referat fra Morgenfruernes generalforsamling d.25.10.2018

 1. Valg af dirigent:
  Valgt blev Karen Sloth Hansen
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år:
  Bodil Bloch orienterede. Beretning blev godkendt.
 3. Regnskabsaflæggelse:
  Anne Marie Jensen aflagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
  350,- kr. blev vedtaget.
 5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse:
  Der var ingen forslag modtaget fra medlemmerne.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der afgår 3 medlemmer på ulige år og 2 på lige årstal)
  Ud går Bodil Bloch og Jytte Søgaard.
  Nyvalgt blev Agnete Lund Baun og Inger Rita Christensen
 7. Valg af suppleant. Valgt for 1 år.
  Valgt blev Lilli Ibsen
 8. Valg af 5 medhjælpere:
  Birgit Brunsgaard, Anne Lise Jensen, Alice Nielsen, Karen Bøje og Jytte Søgaard.

Vikar: Karen Sloth

 1. Eventuelt:
  • På grund af ringe tilslutning til vores egen udflugt forhørte bestyrelsen sig, om der fortsat er ønske om egen udflugt. Alle stemte for, at vi fortsat har vores egen udflugt.
  • I vedtægterne står der, at man kun kan sidde i bestyrelsen 2 år. Det blev nævnt, at det måske bør ændres. Det sættes på som et punkt til næste års generalforsamling.
  • Tidligere har der været klubmesterskaber med pokal til vinderen. Der blev fremsat ønske om, at det genoptages.
  • Til vores torsdags match var der ønsker om at spille: fra forskellige teesteder, 3-køller match, slagspil og putter-konkurrence. Bestyrelsen indtænker det i den nye turneringsplan.
  • Antallet af medlemmer er faldet. Der blev spurgt om årsagen kan være, at der ikke spilles 9-huller. Det blev drøftet frem og tilbage, den nye bestyrelse beslutter, hvad der skal ske.

Der blev gjort opmærksom på vintergolf, hvor man skriver sig på Golfbox torsdag fra kl. 10.
Man mødes så i lobbyen kl.9.45, hvor man fordeler hold.

Varde, d. 30.10.2018

Inga Søndergaard
Referent