2023

Generalforsamling / referat – Klik her

Formandens beretning – Klik her

Regnskab side 1 – Klik her
Regnskab side 2 – Klik her

2022

Generalforsamling / referat – Klik her

Formandens beretning – Klik her

Regnskab – Klik her

2021

Generalforsamling / referat – Klik her

Formandens beretning – Klik her

Regnskab – Klik her

2020

Aflyst p.g.a. Covid-19

2019

Generalforsamling – Klik her

Formandens beretning – Klik her

Regnskab – Klik her