Gæstespillere

Gæstespillere er altid velkomne i Men’s Section og kan deltage 2 gange gratis – for udenbys gæstespillere mod betaling af greenfee.

Gæstespillere kan ikke modtage præmier, men kan deltage i fællesspisningen og evt. flagspil.

(Pris for deltagelse i flagspil er for tiden kr. 20,00)