Gæstespillere

Gæstespillere er altid velkommen i Mens Section, og kan deltage 2 gange gratis – for udenbys gæstespillere mod betaling af greenfee.

Gæstespillere kan ikke modtage præmier, men kan deltage i fællesspisningen og evt. flagspil.

(Pris for deltagelse i flagspil for tiden kr. 20,00)