Hul 11 - sol

arrow

Referat fra Generalforsamling i Ladies Section.
Tirsdag den 2. oktober 2018.

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent / valg af referent.
  Referat: Dirigent er Birgit Friis Nielsen, som konstaterer, at indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt i tide og dermed lovlig.
  Referent er Sigrid Bøhm
 2. Formandens beretning.
  Referat: Beretningen enstemmigt godkendt.
 3. Regnskab:
  Referat: Regnskabet er enstemmigt godkendt.
 1. Indkomne forslag.
  Referat: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter vedtages som følger:
  Indkaldelse til generalforsamling sker senest 14 dage før, og forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamlingen.
 2. Valg af bestyrelse (på valg: Sigrid Bøhm, Marianne Lorendsen, Lissi
  Thorsted Petersen og Grethe Axelgaard)
  Referat:
  Sigrid Bøhm modtager genvalg.
  Valgt til beststyrelsen er: Sigrid Bøhm, Grethe Akselgaard, Helle Nedergaard.
  Valgt til suppleant er: Anne Marie Madsen
 1. Eventuelt.
  -Et tilbud om 10 gange fysiotræning til medlemmer af LS fremsættes af Lissi og Rikke. Der er ikke interesse for tilbudet.
  -Bestyrelsen ønsker udtryk for, om der fortsat er stemning for at vi fortsætter Solheim Cup med Skærbæk Mølle Golfklub? Der er stemning for at vi fortsætter. Tidspunktet fremover drøftes i bestyrelsen.
  -Skal udflugten fortsat ligge om tirsdagen? Der er både for og imod. Drøftes i bestyrelsen.
  -Er der stemning for de forskellige spilformer i LS? Det er fortsat en god ide.

Godkendt af dirigent
Birgit Friis Nielsen, 02.10.18

/Sigrid Bøhm