Hul 11 - sol

arrow

Generalforsamling i Ladies Section

tirsdag den 3.10.2017.

 1. Valg af dirigent. Referat: Birgit Friis Nielsen valgt.
 2. Formandens beretning. Referat: Beretningen godkendt.
 3. Regnskabet. Referat: Regnskabet er godkendt.
 4. Bestyrelsens punkter samt indkomne forslag:

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens drøftelse og stillingtagen til:

 • Pink Cup i 2018. Referat: Ladies Section afholder ikke Pink Cup i 2018. Bestyrelsen for Varde Golfklub er velkommen til at afholde arrangementet.
 • Solheim Cup med Skærbæk Mølle Golfklub. Referat: Samarbejdet med Skærbæk Mølle Golfklub omkring Solheim Cup fortsætter. Evt. lægges en artikel om matchen på klubbens hjemmeside.
 • Udflugt Referat: Udflugten fastholdes. Bestyrelsen er frit stillet til at afgøre dagen for udflugten.
 • Sommerferie i juli md. Referat: Vi sløjfer sommerferien i juli måned og forsøger med normal spilafvikling. Bestyrelsen sørger for, at golfbox fungerer og for præmieuddelingen.
 • Vedtægtsændringer: – vedr. tegning af klubben:             Referat: GF beslutter, at tegningsretten for LS fremover er bestyrelsens formand og kasserer – de to i forening. Skal skrives ind i vedtægterne.
 • under pkt. Kontingent m.m.     Referat: Den foreslåede tekstændring er vedtaget. Skrives ind i vedtægterne: Der spilles 18 huller med mulighed for 9 huller med start 2 timer efter 18’hullers udgang. Der er online tilmelding til begge matcher via golfbox.
 • under pkt. “Optagelse i LS”      Referat: Den foreslåede ændring er vedtaget. Skrives ind i vedtægterne: Nye medlemmer skal være fyldt 18 år og være medlem af Varde Golfklub. Longdistance medlemmer accepteres. Der spilles uden øvr HCP-begrænsning. Ved turnering med andre klubber kan der blive tale om handicap-begrænsning.
 • under pkt. Præmieoverrækkelse:                 – Referat: Bestyrelse vedtager, at der fremover uddeles præmier den første tirsdag hver måned.

5. Valg til bestyrelse + valg af suppleant. Referat: Valgt blev:
Kirsten Fallesen og Jonna Svenningsen blev genvalgt. Nyvalgt er Inge Lise Christensen som best. medlem og Grethe Axselgaard som suppleant.

 

6. Eventuelt.
-Drøftet medlemsantal og evt. flydende start i LS. Der er overvejende flertal for, at fastholde LS tirsdag eftermiddag for at alle medlemmer kan få del i det sociale i klubben.
-Drøftet muligheder for mere reklame for muligheden for at spille 9 huller.
-Drøftet anvendelse af overskud i klubben.

/referent Sigrid Bøhm                                                     Tilsendt Dirigenten pr. mail.