Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat

Klubbens formand Dan B. Larsen bød velkommen og indledte med kort at fortælle om DGU’s undersøgelse om den typiske golfer anno 2016, som vælger klub efter flg. kriterier:

 1. Beliggenhed
 2. Venner
 3. Det sociale liv i klubben
 4. Pris

Mange gode idéer og forslag blev vendt og drøftet. Det er nu op til bestyrelsen, forretningsudvalget samt personalet i golfklubben at ”gribe nogle af disse bolde”.

 

Emnerne var:

Pkt. 1 Hvordan tiltrækker vi (flere) nye medlemmer.

Pkt. 2 Hvordan tiltrækker vi flere juniorer?

Pkt. 3 Hvordan flytter vi medlemmer fra ”begynderstadiet” til ”kernemedlem”?

Pkt. 4 Hvordan adskiller vi os positivt fra naboklubberne?

Pkt. 5 Hvordan får vi flere aktiviteter/indtægtsmuligheder?

———————————————————————————————————————————–

Pkt. 1 Hvordan tiltrækker vi (flere) nye medlemmer.

 1. Familierabat til 2 voksne og 2 børn
 2. Attraktiv pris på medlemsskab til ”unge fra Varde”, som er under uddannelse i større byer.
 3. Golfens Dag:
  1. Udbredes til nye borgere i Varde Kommune.
 4. Deltagelse på Varde Messen primo marts 2016 (kræver frivillige hjælpere)
 5. Samarbejde med andre idrætsklubber fx Varde Kasserne, VIF Old boys m.fl.
 6. Weekend-tilbud (opstart) til nye golfere synliggøres.
 7. Synlig på Varde Turistinformation, evt. droneflyvning
 8. Foldere i div. butikker.
 9. Klubber i klubben skal være mere aktive ved Onsdagsturneringer og MandagsMix. Klubber i klubben bør ikke have en øvre hcp-grænse
 10. Kontakt til større firmaers/kommuners seniorklubber.
 11. Attraktive priser til klubbens sponsorers medarbejdere.
 12. Genoptagelse af Pinsematch med tidlig udgang.
 13. Tilbyde 9-hullers spil i klub-i-klubben for de medlemmer, som ikke kan nå 18 huller
 14. Gøre mere ud af at fortælle omverdenen om, at det ikke er dyrt at gå til golf.
 15. Flere nøglepersoner til at ”tage imod og hjælpe nye medlemmer i gang”. Ændring i nuværende medlemmers indstilling til at tage imod nye medlemmer.
 16. Øget markedsføring trykt + sociale medier:
  1. Banens gode stand og oplevelse – Danmarks svar på Valderama AKA Varderama.
  2. Klubbens gode klubliv.
  3. Golf forlænger livet.
  4. Varde Sommer Tour (medlemmer + gæster)
 17. Udvalgsturnering i ultimo september/primo oktober.
  1. Påskønnelse af alle, som har ydet en indsats i løbet af sæsonen
 18. Kvartalsvis betaling af kontingent.
 19. Firma-arrangementer
  1. Kontakte sponsorer og andre firmaer for afholdelse.
 20. Kontakt til Vardes nye borgere/tilflyttere vedr.:
  1. Golfens Dag
  2. Spilletidspunkter for ”ta’ en ven med på banen” (ikke golfere i weekenden)
  3. Gratis greenfee til nye borgere (er allerede iværksat i december 2015)

Pkt. 2 Hvordan tiltrækker vi flere juniorer?

 1. Aktiviteter med Varde Ungdomsklub.
 2. Bambi-golf. Styret af egne medlemmer.
 3. Mere konkurrencepræget juniortræning og konkurrencepræget spil.
  1. Fxx. ”Vind en trøje signeret af xx”
 4. Lignende forslag under pkt. 1.
 5. Mere forældre-involvering
 6. Bruge de sociale medier + film.
 7. Forældregrupper: lade juniorernes ikke-golf spillende forældre prøve golf for en aften.
 8. Foredrag + golf på/for skoler
 9. Gør mere opmærksom på prisen på juniorkontingent og udstyrspris. (Lån af udstyr første sæson u/b.)
 10. Pressen: bruge billeder af yngre golfspillere.
 11. Bedsteforældre: hvervning af juniorer / hverve-fordel.

 

 

Pkt. 3 Hvordan flytter vi medlemmer fra ”begynderstadiet” til ”kernemedlem”?

 1. Tilkøb af længere begynderforløb.
 2. Sociale arrangementer
 3. Mentor-ordning / nøglepersoner, som følger begynderne, – også efter endt prøvemedlemsskab.
 4. Udvide samarbejde mellem klub-i-klubben til begynderne og udbrede informationen omkring muligheder for faste spilledage.
 5. Klubber-i-klubben hjælper til f.eks. ”begyndermatch og grill”
 6. Overordnet skrift fra bestyrelsen til klubbens medlemmer omkring udfordringen med at flytte begyndere til kernemedlem (faldende medlemstal).
 7. Tilbyde 9-hullers spil i klub-i-klubben for de medlemmer, som ikke kan nå 18 huller
 8. Social arrangement efter turnering: eks. Pølser, brød og øl til billige penge.
 9. Medlemmer er de bedste til at erhverve medlemmer
 10. Medlemmer er de bedste til at erhverve medlemmer til Klubber i klubben.
 11. Klub i klubber skal møde op på mandagsmix og oplyse om klubber i klubben og invitere  medlemmerne til 2x prøvespil.
 12. Medlemmer fra klubber i klubben møde op som hold kaptajner til begynderturnering.
 13. Bede klubber i klubben hjælpe til ved turnering og andre arrangementer.
 14. Facebook
 15. Videoer og billeder fra klub i klubben.
 16. Videoer om alle afdelinger og frivillige på hjemmesiden.
 17. Samarbejder med f.eks. Varde fysioterapi og andre?
 18. Pressen: artikler om små og store ting

 

Pkt. 4 Hvordan adskiller vi os positivt fra naboklubberne?

 1. Det gode klubliv.
  1. Afholdelse af modeshow kombineret med vinsmagning.
  2. Bankospil i klubhuset (Hvem vil stå for at samle et lille udvalg hertil og stå for arrangementet? – tilladelse?)
  3. Den hyggeligste golfklub
 2. Kvartalsvis betaling af kontingent / differentieret kontingent / månedlig betaling pr. pbs
 3. Mulighed for at udleje banen til arrangementer.
 4. Større brug af selskabs-/festlokalet – lave arrangementer udover golf – få en kunstudstiller til at udstille i lokalet.
 5. Opretholde den gode standard både på banen og restaurant.
 6. Service overfor greenfee gæster.
 7. Kontakte sommerudlejningsbureauer med rabat kuponer.
 8. Aftale med andre klubber om at spille på andre baner for X kr. (fx 800-1500 kr.). Fordelingsnøgle fremskaffes.
 9. Billigere at besøge restauranten
 10. Genindføre Pinse-match med tidlig udgang (søndag d. 15. maj 2016)

 

 

Pkt. 5 Hvordan får vi flere aktiviteter/indtægtsmuligheder?

 1. Udsende nyhedsbrev til medlemmer og andre interesserede.
 2. Varde Sommer Tour – evt. samarbejde med anden kub fx Skærbækmølle GK.
 3. Medlemskab til unge under uddannelse i større byer.
 4. Brochurer på Turistkontor, bibliotek.
 5. Droneflyvning
 6. Sende nyhedsmail med tilbud fra sponsorer til medlemmer.
 7. Oprydningsdag med ”gulerod”: hjælperturnering/udvalgsturnering i slutningen af sæsonen.
 8. Golf og Bridge
 9. Aftale med andre klubber om at spille på andre baner for X kr. (fx 800-1000 kr.)
 10. Lave selskabslokalet i restauranten om til ”restaurant”/spisende gæster.
 11. Tvungne 4-bolde i weekends fx kl. 9-13.
 12. Skabe flere tee-tider ved at sætte 2-bolde sammen til 4-bolde (lørdage 9-13).
 13. Tilbud på greenfee til sommerhuslejere – samarbejde med sommerhusbüro – link på udlejernes hjemmeside.
 14. Annoncering i sommeravis på den jyske vestkyst.
 15. Tilbud til greenfeespillere (inkl mad)
 16. Tilbud til greenfeespillere fx spil 2 gange til ½pris i samme uge.
 17. Tilbud til greenfeespillere fx ” aflever denne slip og få mad til billigere penge”.
 18. Opfordre sponsorer og andre i erhvervslivet til at bruge klublokalerne til fx mødeafholdelse
 19. Bedre promovering af restaurant og selskabs-/mødelokalerne.
 20. Lade kreative indretningsmennesker indrette selskabslokalet til restaurant.
 21. Markedsføring via tilbud/nyhedsmail til klubbens medlemmer fra sponsorer, som giver x kr. i klubkassen.
 22. Arrangementer til erhvervslivets seniorklub og tidligere medarbejdere (SE, DFDS, HTH osv osv).
 23. Sponsorer: finde sælgere blandt vores medlemmer i aldersgruppen 25-50 år. Finde sponsorater hos vores leverandører fra f.eks. gødning, maskiner, strøm, kaffe, vin, toiletpapir osv osv.
 24. Sælge sponsorater på p-pladsen, teesteds-kopper.

Note: referat udsendes til alle deltagere på mødet samt offentliggøres på hjemmesiden efter godkendelse af formanden.

 

 

Referant:

Sanne Tranberg.